Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Uitnodiging 25ste geschiedkundig treffen

Het bestuur van Gerardimontium nodigt u van harte uit op het 25ste geschiedkundig treffen dat plaatsvindt op zondag 20 november 2022 te Villa Wilson, Geraardsbergen. Het geschiedkundig treffen vangt aan om 10u30.

Op het programma staat de voorstelling van het boek “Het landboek van Moerbeke (1676)” door de auteur Louis De Cock. Het is er ook tijdens de receptie te verkrijgen aan 24 euro (leden) of 27 euro (niet-leden).

Uitnodiging 22ste Geschiedkundig Treffen

Op het programma:

Voorstelling van het boek:

“Fleur de Grammont” Een geschiedenis van de Geraardsbergse sigarennijverheid 1849-1975

van de hand van  Jacques de Ro en Dirck Surdiacourt.

Uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn:

Laureaat 2018: Marcel van Kerckhove (pater Marcel)

 

Tussendoor optredens door mezzo-sopraan Sofie Vander Heyden

Receptie – Het boek is te verkrijgen tijdens de receptie. Prijs: 45 euro.

Uitnodiging “De Groote Oorlog – Honderd jaar herdenking

Op donderdag 29 oktober organiseert Marnixring Vlaamse Ardennen in samenwerking met Gerardimontium een boeiende gespreksavond met Sophie De Schaepdrijver en Mark De Geest.

Wil je graag aanwezig zijn? Kaarten zijn verkrijgbaar mits de storting van 10 euro per persoon op rekening BE49 44 31 6807 8171 van Gerardimontium  of via ilse.roggeman@skynet.be

Boekvoorstelling “Geschiedenis van de familie Rens uit Geraardsbergen”

Het boek telt 230 bladzijden, 60 foto’s of illustraties, 400 familieleden Rens en verhaalt ook de geschiedenis van deze familie en haar zijtakken vanaf 1615 tot heden.

Het wordt aan onze leden aangeboden aan de prijs van 20 euro (normale verkoopprijs 49 euro).

Deze boekvoorstelling wordt ingericht door twee verenigingen, namelijk Gerardimontium en het Willemsfonds afdeling Geraardsbergen op zondag 23 september om 10.30 uur in de conferentiezaal van het Liberaal Gebouw eerste verdieping van Markt 47 in Geraardsbergen.

Agenda:

11.00u : inleiding door Ann Panis, gevolgd door Filip Van Trimpont, beiden respectievelijk voorzitter van het Willemsfonds afdeling Geraardsbergen en van Gerardimontium.

11.10u  : Laurent Rens licht het geschiedkundige aspect van het boek toe.

11.45u  : Matthias Rens behandelt het familiale gedeelte.

12.00u : Jean-Louis Rens bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit voor receptie, door Gerardimontium.

12.15u  : aanvang van de receptie.

Presentatie “De ontstaansgeschiedenis van de stad en de keures”

In het kader van het jubileum 950 jaar stadskeure en Adrianopolis – middeleeuws festival, geeft Jan Coppens een presentatie over de ontstaansgeschiedenis van de stad en de keures.

Deze presentatie sluit aan bij zijn artikel in ons tijdschrift Gerardimontium 279.
Noteer komende zondag zeker in uw agenda, want deze voorstelling is een bezoekje waard! Jan is er immers in geslaagd om foto’s te nemen van de oudste manuscripten van onze stadskeure.

Stadskeure Geraardsbergen

Uitnodiging boekvoorstelling “De Rode Burcht”

Op zondag 1 juli 2018 om 10u30 in de Parketzaal van de Spiraal aan de Zakkaai 29 voor de voorstelling van het boek.

Iedereen is van harte welkom!

 

Van een kleine stad met nauwelijks nijverheid, diep in het rurale Vlaanderen, wordt allicht niet verwacht dat ze al zeer vroeg in de twintigste eeuw uitgroeit tot een omgeving waarin de nog prille socialistische beweging opvallend veel bijval geniet. Geholpen door het meervoudig kiesrecht en het meerderheidsstelsel, is de katholieke partij aanvankelijk nog alleenheerser in de stad. In het interbellum is evenwel de socialistische Belgische Werkliedenpartij (BWP), zowel bij lokale als bovenlokale verkiezingen, bijna altijd de grootste. Gedurende twee legislaturen behaalt de partij zelfs de volstrekte meerderheid in de gemeenteraad. Geraardsbergen staat dan gekend als De Rode Burcht.

In dit boek worden de verkiezingen als schakel van machtsverwerving van de socialistische partij in Geraardsbergen tussen 1894 en 1946 beschreven. Niet alleen de partij, ook de al even succesvolle verenigingen en organisaties van de socialistische beweging komen volop aan bod. Hun ontwikkeling wordt gekaderd in de politieke en sociaaleconomische situatie. Zo groeit dit boek niet alleen uit tot een politieke stadskroniek, maar ook tot een boeiend historisch mozaïek dat verrassend veel inzichten oplevert, zowel over de landelijke geschiedenis, als over het wel en wee van Geraardsbergen in een zeer turbulente periode.

 • Het boek is een vierkleurenproductie van 417 pagina’s in A4-formaat.
 • Het kan besteld worden bij de secretaris van Gerardimontium:
  Ilse Roggeman, Guilleminlaan 103, 9500 Geraardsbergen
  of via mail ilse.roggeman@skynet.be.
  De prijs bedraagt 20 euro (+ 10 euro portkosten). Rekeningnummer van Gerardimontium: BE 49 4431 6807 8171.

Het boek is na 1 juli te verkrijgen in de volgende boekhandels:

 • Standaard Boekhandel, Oudenaardsestraat 32, Geraardsbergen
 • ’t Boeketje, Edingseweg 297, Moerbeke
 • Creatief Vosje, Hogeweg 22A, Overboelare.

Voorstelling Boeck der Incomelinghen van de Kruisboogschuttersgilde van Sint-Joris te Geraardsbergen (1551-1793)

“Het Boeck der Incomelinghen van de Kruisboogschuttersgilde van Sint-Joris te Geraardsbergen (1551-1793)” van de hand van Christ Van Cauwenberge werd uitgegeven door Gerardimontium in de reeks bronnenpublicaties in verband met de geschiedenis van de stad Geraardsbergen.

Het boek is een vierkleurenproductie in A4-formaat van 324 pagina’s.

De voorstelling van het boek ging door in het Koetshuis van de Abdij op zondag 11 maart 2018, om 10u30, en telde een 60-tal aanwezigen.

 

Boeck der Incomelinghen van de Kruisboogschuttersgilde van Sint-Joris te Geraardsbergen (1551-1793)

Voorstelling van een bronnenuitgave van de hand van Christ Van Cauwenberge.

Liefst 1823 personen uit Geraardsbergen en omstreken hebben in de loop van bijna 250 jaar tussen 1551 en 1793 deel uitgemaakt van de kruisboogschuttersgilde van Sint-Joris te Geraardsbergen.

Talrijke genealogische inlichtingen met vermelding van voornamen, familienamen, verwantschap, overlijdensdatum, handtekening, beroep en andere functies in het maatschappelijk gebeuren van de tijd.

Het boek is een vierkleurenproductie, gedrukt op A4 formaat, en telt 324 pagina’s. Het wordt ter plaatse te koop aangeboden aan de prijs van 30€.

Muzikale intermezzi worden vertolkt op piano door Maja Hadzifejzovic.

21ste Geschiedkundig Treffen

Op zondag 19 november 2017 verzamelden een 100-tal geschiedenisliefhebbers in Villa Wilson ter gelegenheid van het 21ste Geschiedkundig Treffen van Gerardimontium.

Op het programma stond de voorstelling van het boek “Kameraden! Zonder socialisten, zijn er geen communisten! De communistische strijd in Geraardsbergen: opkomst en ondergang van een arbeiderspartij” door Dirck Surdiacourt. De tiende publicatie in de Gramaye-reeks. Gevolgd door de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn aan Armand Matthijs.

Naar jaarlijkse traditie werd het Geschiedkundig Treffen gestart met een muzikale noot. Dit jaar was het muzikale duo “Balkan Sound Machine” van de partij. Met een accordeon, tuba en zang wisten Didier en Gjovalin de aanwezigen tussendoor te entertainen.

Na de begroeting en verwelkoming door ondervoorzitter Jan Coppens startte Dirck Surdiacourt een powerpointvoorstelling over zijn nieuwe publicatie. Hij bracht een schets van het Geraardsbergse communisme in de marge van de wereldpolitiek. Het hoogtepunt van het Geschiedkundig Treffen was de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn. Dit jaar verkoos het bestuur Armand Matthijs als laureaat. Voorzitter Filip Van Trimpont deed de lezing van de oorkonde met ondermeer de verantwoording van het bestuur van Gerardimontium:
Als freelance-journalist schreef Armand Matthijs voor “’t Spuwerke” en vooral voor “De Beiaard” (2002- 2016). Zoals zeer weinigen het hem voordeden was hij er als de kippen bij om het lokale nieuws in een gedegen vorm te gieten en te verslaan, ook en niet in het minst wanneer het om onze lokale geschiedenis ging. Momenteel volgt hij voor Netwerk Lierde en Geraardsbergen vooral de gemeenteraden van Geraardsbergen en Lierde op. Daarnaast werden reportages uitgewerkt over personen en initiatieven die om een of andere reden meer aandacht verdienden. Als journalist vertrekt hij steeds van de ontvangen en meegedeelde feiten waarna hij het nieuws plaatst in de recente geschiedenis. Bijzondere zorg besteedt hij bij het ‘promoten’ van personen. Als maatschappelijk werker heeft Armand Matthijs zich, zeker vanaf de eeuwwisseling duidelijk ingezet voor een aantal maatschappelijke projecten, die konden bijdragen tot de ontwikkeling van de streek en haar bewoners.
Vanaf 2001 werkte hij intens mee aan de ontwikkeling van een recreatief sportproject aan de Gavers. Dankzij een constructieve wissel – werking ontwikkelde deze plaats zich als een grote ontmoetingsplaats voor veel mensen en bezoekers. Tussen 2004-2006 werd heel wat onderzoek en energie ingezet om het abdijpark terug tot leven te brengen. Vanaf 2008 zette hij zich ook actief in voor het herstel van een autovrij netwerk voor stappers en trappers. Armand Matthijs wil zich inzetten voor een duurzame toekomst met minder verspilling en vervuiling. Instrumenten uit het verleden die hun deugdelijkheid hebben bewezen en kennis vergaard door onze (voor)ouders blijven hem bijzonder actueel en richtinggevend. Kortom, indien er één iemand is die zich verdienstelijk maakte voor de verspreiding van de kennis van ons verleden bij het grote publiek, dan is hij het wel.

Dit geslaagde Geschiedkundig Treffen werd afgesloten met een

feestelijke receptie waar op het boek “Kameraden! Zonder socialisten, zijn er geen communisten!” van Dirck Surdiacourt te koop werd aangeboden.