Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Woord van de voorzitter

Beste lezers,

Ondertussen zit de zomervakantie er op en kan ik terugblikken op heel wat aangename gesprekken en kennismakingen met mensen die Gerardimontium en Geraardsbergen een warm hart toedragen. Zelfs enkele ooievaars vonden de voorbije zomer hun weg naar onze stad en kwamen overnachten op de torens van de Sint-Bartholomeuskerk.

Het overlijden van ere notaris D’Haenens zorgt ervoor dat zijn herenhuis binnenkort gesloopt wordt, mits behoud van de voorgevel wel te verstaan. De familie gaf mezelf en enkele bestuursleden de kans om kennis te maken met het gewezen notariskantoor. Dit grote herenhuis gaf twee generaties de mogelijkheid om er in alle pracht te leven. Het moet een voorrecht geweest zijn om hierin op te groeien.

Totaal onverwacht maakte ik kennis met een familielid van “Moederke” Fernande De Smet die me een uitgebreid fotoalbum over de kinderjaren en het verdere leven van Fernande liet inkijken. Deze vrome en zorgzame vrouw ving tijdens
WO II 6 joodse kinderen op in haar weeshuis “Zoete Troost der Bedrukten” te Onkerzele, gepaard met de nodige risico’s. Groot was mijn verbazing te vernemen dat kort voor Fernande De Smet vereremerkt werd door de ambassadeur van Israël met de onderscheiding van “Yad Vashem”, de hoogste onderscheiding uitgereikt door de staat Israël, haar erepenning met staander verdween die ze eerder ontving van de Joodse gemeenschap als dankbetuiging voor haar hulp tijdens WO II. Dit heeft haar erg geraakt want ze was er erg aan gehecht. De familie hoopt tot op de dag van vandaag dat de penning terecht komt.
Interesse in het levensverhaal van Fernande De Smet? Lees er dan het artikel van Marc Van Trimpont op na via de webstek van Gerardimontium.
Ook ontdekte ik 2 schilderijen van de overgrootouders van Fernande De Smet, de heer Emanuel D’hont en Marie Van de Casseyen, de ouders van sigarenfabrikant Karel D’Hont. Wie de kunstenaar van deze 2 werkstukken is en of het om een Geraardsbergenaar gaat, heb ik nog niet kunnen achterhalen.

In september vinden bij Gerardimontium de bestuursverkiezingen plaats. Hiervoor zijn we nog op zoek naar geïnteresseerde leden die deel wensen uit de maken van het bestuur. Verder in de Binnenkrant vinden jullie meer uitleg hierover.

In november plannen we terug ons Geschiedkundig Treffen. Noteer alvast zondag 20 november in jullie agenda. Louis De Cock zal er zijn “Landboek van Moerbeke (1676)” voorstellen dat verschijnt in de Van Cauwenberge-reeks van Gerardimontium.

Ik hoop dat deze nieuwe publicatie van Gerardimontium, 304, jullie terug boeit en het een mooie ontdekkingstocht van ons Geraardsbergse verleden wordt. Veel pleesplezier.

Ilse Roggeman,
Voorzitter