Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Subsidies

Ondertussen is de lente ontloken, de natuur wordt nieuw leven ingeblazen. Het is een moment van hoop, van hoop op een mooie toekomst.

Voor Gerardimontium is het ook hoop op de heropstart vaneen nieuw sociaal leven, op een vernieuwend verenigingsleven. Om de toekomst van Gerardimontium te garanderen en de werking te verruimen zijn we op zoek naar medewerkers, naar mensen met tips voor de redactie en tips voor het organiseren van activiteiten. Ben jij zo iemand? Aarzel dan niet mij of een van de bestuursleden te contacteren.

De voorbije weken was er in de pers heel wat te doen omtrent subsidies, over subsidies voor het verenigingsleven. Moeten deze subsidies voor verenigingenbeperkt worden in tijd of moeten deze blijvend zijn? Moet de financiële ondersteuning enkel nog naar de opstartende verenigingengaan, beperkt in tijd?

Gerardimontium heeft in het verleden, naast de steun van de leden en adverteerders, steeds kunnen rekenen op de steun van de stad Geraardsbergen en van de provincie Oost-Vlaanderen. Hierdoor kan Gerardimontium, die zijn financiën beheert als een ‘goede huisvader’, verder werken. De provinciale subsidies voor geschied- en heemkundige verenigingen vielen weg en vanaf2020 ook de werkingssubsidievan de stad. Momenteel ontvangt Gerardimontium enkel nog een nominatieve toelage van de stad Geraardsbergen om zijn werking in stand te houden.

Een dikke pluim dus voor al de bestuursleden en medewerkers voor hun onbaatzuchtige inzet om met beperkte budgetten er telkens weer voor te zorgen dat er tweemaandelijks een geschiedkundig Geraardsbergs tijdschrift in de brievenbussen terechtkomt en op regelmatige basis een waardevol geschiedkundig boek verschijnt.

Onlangs vernamen we het overlijden van de heer Jacques Haelterman, zaakvoerder van confectie Haelterman, gelegen aan de Zonnebloemstraat. Hij was een geïnspireerd ondernemer en zorgde voor heel wat werkgelegenheid in onze stad. Het fabrieksgebouw, dat hij later naeen felle brand liet omtoveren tot het Denderland ShoppingCenter, was vooruitstrevend. Heel wat Geraardsbergenaars zullen zich deze flamboyante ondernemer herinneren als werkgever maar ook als de mandie koning Albert en koningin Paola, toen nog prins en prinses, mocht ontvangen bij de opening van zijn bedrijf.
Diegenen die, naast kennis op te doen van de lokale Geraardsbergse geschiedenis via ons tijdschrift of onze webstek, interesse hebben ineen ruimer aanbod verwijs ik graag naar de webstek van Histories of Het Land van Aalst. Gerardimontium hoopt dan ook, van zodra de overheid het toelaat, samen te werken met onder andere Histories om fysiek voordrachten te kunnen organiseren en samen het glas te kunnen heffen bij een gezellig napraten en samenzijn achteraf.

Veel leesgenot en constructieve lentegroeten,

Ilse Roggeman,
Voorzitter