Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Uitnodiging “De Groote Oorlog – Honderd jaar herdenking

Op donderdag 29 oktober organiseert Marnixring Vlaamse Ardennen in samenwerking met Gerardimontium een boeiende gespreksavond met Sophie De Schaepdrijver en Mark De Geest.

Wil je graag aanwezig zijn? Kaarten zijn verkrijgbaar mits de storting van 10 euro per persoon op rekening BE49 44 31 6807 8171 van Gerardimontium  of via ilse.roggeman@skynet.be

Aankondiging Gerardimontium 281

In ons eerstkomend nummer Gerardimontium 281 (september—oktober 2018) komen volgende onderwerpen aan bod:

950 jaar Geraardsbergen, Deel 2 : nederzettingsstructuren in de 11de eeuw (Chris Claus)

Geraardsbergen is een van de weinige steden waarvan het ontstaan gedocumenteerd is in archivalische bronnen.
Paradoxaal genoeg circuleren er verschillende hypotheses over de precieze omstandigheden van de stichting van de stad.
Was er een groot Boelare, dat werd opgesplitst door de komst van de stad? Wat was de geografische omschrijving van het allodium dat de graaf kocht? Was Gerald de heer van Hunnegem, of is hij veeleer een mythologische figuur? Welk deel van het allodium werd in leen gegeven aan de heer van Boelare? Bestond er al een nederzetting, Geraardsbergen genaamd, vóór de stichting van de stad? In deze bijdrage formuleren we antwoorden op deze historische vragen, We onderzoeken de 11de eeuwse nederzettingsstructuren in onze regio en proberen ze geografisch te reconstrueren.

Al de Gaas, Jeugdherinneringen van Norbert De Smet (Norbert De Smet)

Herinneringen uit onze kindertijd bieden ons wellicht een gekleurd of vertekend beeld van het buurtleven van toen, maar zijn nog vaak onze enige informatieve bron die het beeld en de sfeer kunnen opwekken van datgene dat allang verdwenen is.
Jacques De Ro noteerde zijn jeugdherinneringen over de Geuzenhoek te Overboelare in 2015, Lucien Van Schoors over de Vesten en Rik Van Damme over de Oudenaardsepoort in 2016.
Ditmaal beschrijft Norbert De Smet de ‘Gaas’, de buurt waar hij zijn jonge levensjaren heeft doorgebracht.

Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970, Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente. Deel 4: De periode van het algemeen meervoudig stemrecht 1895- 921 (Freddy De Chou)

We zetten de artikelenreeks over de politieke geschiedenis van Overboelare verder. Met het verhaal van de opeenvolgende gemeenteraadsverkiezingen van 1895 tot 1921 zijn we beland bij de periode van het algemeen meervoudig stemrecht. De strijd tussen katholieken en liberalen woedt nu op alle fronten; er ontstaat zelfs een kleine schooloorlog.

Getekend verleden Het Volkshuis (Jacques De Ro, Nadine Paduart)

Nadine Paduart brengt het Volkshuis, opgetrokken op de Markt in 1923 en gesloopt in 2005, opnieuw tot leven.

Gerardimontium start met een facebook pagina

Vanaf nu heeft Gerardimontium ook een eigen facebook pagina. Zo’n pagina is uitermate geschikt om berichten of aankondigingen van evenementen te delen. Wie de pagina “Leuk vindt” of “Volgt”, krijgt deze berichten per direct doorgestuurd.

Maar Gerardimontium had toch al een facebook groep?

Klopt. Maar groepen bieden niet dezelfde mogelijkheden als pagina’s in het delen van berichten, en ze kunnen ook niet zo goed gekoppeld worden aan onze website. Vandaar onze keuze om tenslotte toch een pagina op te richten.

Zijn we nu verplicht om lid van facebook te worden?

Absoluut niet!

We publiceren immers steevast alle aankondigingen op deze website, en zoveel mogelijk in de binnenkrant van ons tijdschrift. Maar de facebook volgers zullen altijd eerst op de hoogte zijn…

We verwijzen ook naar onze privacyverklaring voor wie wenst te weten hoe onze vereniging met uw gegevens omgaat.

Boekvoorstelling “Geschiedenis van de familie Rens uit Geraardsbergen”

Het boek telt 230 bladzijden, 60 foto’s of illustraties, 400 familieleden Rens en verhaalt ook de geschiedenis van deze familie en haar zijtakken vanaf 1615 tot heden.

Het wordt aan onze leden aangeboden aan de prijs van 20 euro (normale verkoopprijs 49 euro).

Deze boekvoorstelling wordt ingericht door twee verenigingen, namelijk Gerardimontium en het Willemsfonds afdeling Geraardsbergen op zondag 23 september om 10.30 uur in de conferentiezaal van het Liberaal Gebouw eerste verdieping van Markt 47 in Geraardsbergen.

Agenda:

11.00u : inleiding door Ann Panis, gevolgd door Filip Van Trimpont, beiden respectievelijk voorzitter van het Willemsfonds afdeling Geraardsbergen en van Gerardimontium.

11.10u  : Laurent Rens licht het geschiedkundige aspect van het boek toe.

11.45u  : Matthias Rens behandelt het familiale gedeelte.

12.00u : Jean-Louis Rens bedankt de aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit voor receptie, door Gerardimontium.

12.15u  : aanvang van de receptie.

Fleur de Grammont – Een nieuwe uitgave van Gerardimontium

Niemand heeft het ooit eerder gewaagd het verhaal te schrijven over de Geraardsbergse sigarennijverheid. Jacques De Ro en Dirck Surdiacourt brengen in deze publicatie op een boeiende wijze haar bewogen geschiedenis over 125 jaar in woord en beeld tot leven. Hierin komt de lezer meer te weten over het ontstaan, de evolutie en het verval van een economische bedrijvigheid die een groot deel van de Geraardsbergse actieve bevolking decennialang een inkomen heeft bezorgd. Aspecten als het fabricageproces, de mechanisering, de loonstakingen en het fiscaal regime komen ruim aan bod. Daarnaast worden meer dan 250 sigarenfabrikanten nader toegelicht door middel van hun biografische gegevens, hun bedrijfsgeschiedenis en we leren hun ruim assortiment aan producten en merknamen kennen.

‘Fleur de Grammont’ Een geschiedenis van de Geraardsbergse sigarennijverheid 1849-1975 van Jacques De Ro en Dirck Surdiacourt is een uitgave van Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis. Het boek met formaat 21 x 29,7 cm; garengenaaid, gebrocheerd en met hardcover, telt circa 400 pagina’s en is rijk geïllustreerd met meer dan 600 afbeeldingen in vierkleurendruk.
De uitgave en de voorstelling van het boek vallen samen met het Geschiedkundig Treffen van Gerardimontium dat plaats vindt op zondag 18 november 2018 om 10.30 uur in Villa Wilson.

Er kan vooraf ingetekend worden op deze uitgave door overschrijving van 45 euro (voor afhaling) of 55 euro (voor thuisbezorging) op rekening BE49 4431 6807 8171 met vermelding “FDG”. De intekenlijst wordt afgesloten op 15 oktober 2018 en zal achteraan de uitgave worden gepubliceerd.

Fleur de Grammont