Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Privacyverklaring

Gerardimontium – Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Aan wie is deze verklaring gericht?

Deze privacyverklaring is gericht aan alle huidige en voormalige leden van Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis. Zij beschrijft de wijze waarop de vereniging omgaat met de persoonsgegevens van haar leden.

De vereniging en haar doel

Gerardimontium heeft als doel om op actieve wijze de kennis van de geschiedenis van Geraardsbergen en haar deelgemeenten uit te diepen en te verspreiden.

Deze doelstelling wordt gerealiseerd door de volgende handelingen:

 • De uitgave van het tijdschrift Gerardimontium met wetenschappelijk onderbouwde artikels.
 • Op regelmatige basis de uitgave van een boek over een specifiek historisch onderwerp, al dan niet gepaard met een publieke voorstelling van het boek door de auteur.
 • De organisatie van activiteiten en evenementen, waaronder het jaarlijks “Geschiedkundig Treffen” met de uitreiking van het “Eremerk Graaf Boudewijn”.

Lidmaatschap van de vereniging

Gerardimontium kan haar doelstelling enkel realiseren door de niet-aflatende steun van haar leden. Door lid te worden van Gerardimontium, wordt men deel van een gemeenschap van gelijkgezinden die het rijke verleden van Geraardsbergen en haar bewoners een warm hart toedragen.
De leden krijgen gratis het tijdschrift met de post thuis bezorgd.
Als lid wordt u ook op persoonlijke wijze uitgenodigd op onze activiteiten.

Privacy van de leden

Gerardimontium draagt de privacy van haar leden hoog in het vaandel en behandelt de persoonsgegevens van haar leden met uiterste zorg.
De vereniging verzamelt enkel die persoonsgegevens die strikt noodzakelijk zijn om haar leden te kunnen bereiken en informeren: naam, postadres en emailadres.

Als lid beschikt u over de volgende rechten, conform de Algemene Verordening voor Gegevensbescherming:

 1. Het recht op inzage en op wijziging
  Elk lid heeft het recht om zijn/haar gegevens op te vragen en desgevallend te laten wijzigen.
 2. Het recht op anonimiteit
  Elk lid kan de wens uitdrukken om anoniem te blijven. Dit is onder andere van toepassing op donateurs, beschermende en steunende leden, waarvan de naam standaard gepubliceerd wordt in het tijdschrift en op de website.
  Ook bij voorinschrijving op een boek kan de naam van de inschrijver gepubliceerd worden.
  Tot slot worden ook foto’s genomen tijdens de evenementen ter illustratie bij het verslag achteraf. Door aanwezig te zijn op een evenement geeft u impliciet uw toestemming om gefotografeerd te worden. Indien u niet wenst dat uw foto gepubliceerd wordt, laat dit dan uitdrukkelijk weten (zie onderaan voor de contactgegevens).
 3. Het recht om vergeten te worden
  U wordt geschrapt uit ons ledenbestand wanneer uw lidmaatschap afloopt. Als uw naam in het verleden werd gepubliceerd, als donateur, beschermend lid, steunend lid of voorintekenaar op een publicatie, dan is dit onherroepelijk voor de gedrukte media en de digitale reproducties ervan. Uw naam wordt wel verwijderd van de website.

Beveiliging van de gegevens

Gerardimontium beheert de gegevens van haar leden als een goede huisvader.
De gegevens staan enkel ter beschikking van de bestuursleden die deze gebruiken bij de courante werking van de vereniging, zoals het versturen van het tijdschrift of de nieuwsbrief. De bestuursleden zijn zich bewust van de vertrouwelijkheid van de gegevens.
De wijze waarop de gegevens worden beheerd en beveiligd, wordt regelmatig geëvalueerd en bijgestuurd.

Gebruik van de gegevens door derden

Gerardimontium deelt nooit haar ledenbestand met derden.

De website

Gerardimontium houdt geen login informatie van haar leden bij op haar website. De volledige website is publiek en er is geen mogelijkheid om specifiek als lid aan te loggen.
Wel kunnen personen of organisaties vermeld staan als donateur, beschermend of steunend lid.
De website maakt geen gebruik van cookies om persoonlijke voorkeuren te onthouden.
De website maakt wel gebruik van Google Analytics om statistische informatie te verzamelen over het bezoekersverkeer. Deze informatie is strikt anoniem.

Opvolging van het privacybeleid

Gerardimontium zal haar beleid in verband met de bescherming van de gegevens van haar leden nauwgezet opvolgen en bijsturen wanneer nodig. Wijzigingen aan de privacyverklaring worden kenbaar gemaakt op de website en gecommuniceerd aan de leden.

Contact

Heeft u nood aan meer informatie, wenst u een klacht mee te delen, wenst u wijzigingen aan uw gegevens door te geven, wenst u anoniem te blijven, enz., neem dan contact op met de vereniging:

Gerardimontium

Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Guilleminlaan 103
9500 Geraardsbergen

info@gerardimontium.be