Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

22ste Geschiedkundig Treffen

Het 22ste Geschiedkundig Treffen op 18 november 2018 in ‘Villa Wilson’ kon ook dit jaar opnieuw op een ruime belangstelling rekenen.

Na een inleidend woord van secretaris Ilse Roggeman en een muzikaal intermezzo van mezzosopraan Sophie Van der Heyden en Luc Haelterman met de liederen ‘Keep the home fires burning’ en ‘Over there’, vatte de voorstelling aan van het nieuwe boek van Jacques De Ro en Dirck Surdiacourt ‘Fleur de Grammont. Een geschiedenis van de Geraardsbergse sigarennijverheid 1849-1975’.

Het eerste deel dat het historisch overzicht behandelt werd gebracht door Gerda De Croo, echtgenote van Dirck, en begeleid met foto- en filmmateriaal. Daarna volgde het tweede deel met focus op de sigarenfabrikanten zelf en werd gebracht door Vanessa De Fauw, echtgenote van Jacques. Gerda kwam nadien verrassend uit de hoek met de voordracht van ‘Sjieken’, een gedicht uit haar jeugdjaren over pruimtabak.

Nadat een emotionele ‘In Flanders Field’  gezongen werd door Van Der Heyden, werd het Eremerk Graaf Boudewijn toegekend aan wijlen Marcel Van Kerckhoven, jozefiet (1903-1990) omwille van zijn omvangrijk œuvre over de geschiedenis van Geraardsbergen. Het Eremerk werd in ontvangst genomen door Lucien Van Schoors.

Tenslotte werden zowel de auteurs, hun echtgenoten als de muzikale begeleiding vergast met bloemen en het Geraardsbergse “Muurken”. Hierna volgde zoals gebruikelijk de receptie en een signeermoment door de auteurs.

      

Uitnodiging 22ste Geschiedkundig Treffen

Op het programma:

Voorstelling van het boek:

“Fleur de Grammont” Een geschiedenis van de Geraardsbergse sigarennijverheid 1849-1975

van de hand van  Jacques de Ro en Dirck Surdiacourt.

Uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn:

Laureaat 2018: Marcel van Kerckhove (pater Marcel)

 

Tussendoor optredens door mezzo-sopraan Sofie Vander Heyden

Receptie – Het boek is te verkrijgen tijdens de receptie. Prijs: 45 euro.