Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 313

Geraardsbergse wandtapijten, vooral, maar niet alleen verdures (deel 1).
De wandtapijtindustrie was in de Zuidelijke Nederlanden niet alleen een belangrijk economisch gegeven, maar ook van cruciaal belang voor de culturele uitstraling van onze gewesten in de 16de en 17de eeuw. De belangrijke weefcentra in onze omgeving waren Oudenaarde, Edingen en Geraardsbergen. Groenwerk of verdures waren het handelsmerk van onze regio, maar kort geleden is ook een groot Geraardsbergs tapijt ontdekt met een Bijbels tafereel van Gideon.

André Brocorens’ creatieve expressie in zijn ex Libris (deel 2).
I
n het eerste deel zagen we hoe zich vanaf de 19e eeuw een taalgrens tussen Nederlands- en Franssprekend België aftekende.

Nieuwe verkaveling in Moerbeke: Kamilleveld.

De spoorweg en het station in Moerbeke.
De industriële ontwikkeling van ons land in de tweede helft van de 19de eeuw ging gepaard met de ontplooiing van een dicht spoorwegnet. Ook de aanleg van lijn 123 tussen Braine-le-Comte en Geraardsbergen paste in die context.

Victor Jacobs uit Overboelare, pleitbezorger van de vernederlandsing van het rechtswezen.
De vernederlandsing van het rechtswezen in Antwerpen was in grote mate te danken aan een in Overboelare geboren advocaat, die zich al in zijn Leuvense studententijd ontpopte als een vurig pleitbezorger voor de Vlaamse taal en cultuur.

Kwartierstaten van de burgemeesters van Geraardsbergen en hun echtgenoten tijdens de burgerlijke democratie 1830-1921.
2024 wordt het jaar van de verkiezingen. Daarom brengen we dit jaar in zes boekdelen het volledige verhaal van alle stemmingen en de biografieën van de uitvoerende mandatarissen. Bij wijze voor voorproefje brengen we in deze bijdrage de kwartierstaten van de 9 burgemeesters van Geraardsbergen, en hun echtgenoten, die aan de macht waren tijdens de burgerlijke democratie 1830-1921.

Gerardimontium 312

Affichist André Brocorens grafisch kunstenaar.
Over de Geraardsbergse grafische kunstenaar André Brocorens is amper iets gekend. Toch vinden we hem bij de top van de beeldaffichekunstenaars in België. Hij behoorde tot een jonge generatie professionele affichisten en genoot nationale waardering in het Belgische affichelandschap. In dit artikel lichten we een tipje van de sluier op en brengen we een eerbetoon aan ‘Broco’ en zijn werk.


Bekende en onbekende Geraardsbergenaren: Suzanne Grégoire Vrouwenactiviste, held van het verzet, communistisch volksvertegenwoordiger.
Onlangs vestigde een lid van onze vereniging Gerardimontium mijn aandacht op het leven van een vrouw, geboren in onze stad, met een politiek zeer bewogen leven, een heftige verdedigster van vrouwenbelangen en een erkende verzetsvrouw in de WO II.

Mijn school was tijdens WOII een interneringscentrum.
In de nasleep van de bevrijding van België in 1944, werden talrijke individuen geïnterneerd op verdenking van collaboratie met de nazi’s. Deze interneringen waren niet altijd gebaseerd op concrete bewijzen. In sommige gevallen werden mensen gearresteerd op basis van valse beschuldigingen of uit persoonlijke wraak. Dit leidde tot aanzienlijke onrust en angst onder de bevolking.

De Joodse Dora Edelman, in Viane ondergedoken.
Tijdens de Tweede Wereldoorlog vond Dora Edelman een veilig onderkomen in het klooster te Viane. Vooraleer ze daar door de zusters van Sint-Vincentius a Paulo opgevangen werd, had ze er wel al een hele odyssee op zitten.

Onbekend portret van de Geraardsbergse kunstschilder Eugène De Block geschonken aan de stad Geraardsbergen.

De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in moerbeke 1830-1977 Deel: 6 De periode in de aanloop naar de fusie van gemeenten 1971-1977.
De laatste bestuursperiode in Moerbeke komt er na een zeer bitsige verkiezing waarbij splitsing van traditionele partijen en overloop schering en inslag zijn. Ook de samenstelling van het bestuurscollege wordt uniek. De liberalen worden, ondanks de meeste stemmen, de grote verliezers. Gedurende de periode begint de nakende fusie haar schaduw te werpen op het bestuur.