Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Daguitstap naar Lessen /!\ GEANNULEERD /!\

HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE
Zaterdag 16 september 2023

Beste leden, en sympathisanten,

Graag herinneren we jullie er aan dat men nog tot uiterlijk 15 augustus 2023 kan inschrijven voor onze daguitstap naar Lessen, HÔPITAL NOTRE-DAME À LA ROSE.

Wat staat op het programma?

Voormiddag:

Bezoek aan het “Hospitaal Notre-Dame à la Rose”, een prachtige, uitgebreide rondleiding door het museum, waar de meeste van de 20 kamers op de site kunnen worden ontdekt.

Lunch:
Voorgerecht: vitello tonnato en zijn knapperige groenten.
Hoofdgerecht: ambachtelijke ham met honing-mosterdsaus.
Dit alles met ¼ l wijn + water.

Namiddag:

Begeleide wandeling in het historische stadscentrum van Lessen. Uitleg van een gids over de geschiedenis van de laadstructuur voor schepen (die werd door de steengroeven gebruikt en is nabij het Hospitaal gelegen) en over René Magritte (met zijn geboortehuis).

We sluiten deze fijne dag af met koffie en gebak.

Praktisch:

Afspraak om 10 uur aan Hôpital Notre-Dame à la Rose.
Place Alix de Rosoit, 7860 Lessen

Hoe inschrijven?

Stort per deelnemer 50 euro op rekeningnummer BE91 7340 6080 6376 met vermelding “LIDNUMMER + Inschrijving daguitstap + naam en voornaam van elke deelnemer,” en dit voor 15 augustus 2023.

In deze prijs is inbegrepen: een gegidst bezoek, een warme maaltijd én koffie met gebak in de namiddag. 11 euro ingang, 19 euro lunch, 10 euro drankforfait 4 euro gids en 6 euro koffie met gebak.

Gerardimontium heeft ervoor gekozen hier ook geen winst op te maken en de kostprijs van de uitstap aan te bieden aan de prijs verkregen door het museum.
We zien ernaar uit om veel van onze leden in Lessen te verwelkomen op deze leerrijke dag.

Nog vragen of info nodig, mail ze gerust naar: evenementen@gerardimontium.be

Aankondiging Gerardimontium 309

Nummer 309 is van de drukpers gerold, onze trouwe lezers kunnen het in hun brievenbus terugvinden.
Het bevat onderstaande artikels:

De wollewevers, drapeniers en lakensniders van Gheroudsberghe (deel 2)
Door de honderdjarige oorlog komt de lakenweverij in grote problemen door een verbod op Engelse wol. Het is een periode van onrust en oproer waarbij Geraardsbergen actief deelneemt aan alle volksoproeren in Vlaanderen meestal als de bondgenoot van Gent, wat de Oudenbergstad zuur opbreekt. Ook tijdens de Bourgondische periode taant het succes van de lakenhandel. Door de onpoli.tieke houding van de Bourgondische hertogen komen er barsten in de handels.betrekkingen met de Hanzesteden waardoor de uitvoer stokt.

Houtkap in het Raspaillebos door de Sint-Adriaansabdij op het einde van de 17de eeuw en begin 18de eeuw.
Een aparte katern in één van de knechten-boeken van de Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen biedt ons een unieke inkijk in de jaarlijkse houtkap van de abdij voor de jaren 1691 tot en met 1714.

60 jaar geleden… Van taalgrenszone naar taalgrens (1806-1963) of hoe Viane plots 153 ha groter werd (deel 3)
Na de goedkeuring van de Wet tot wijziging van provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen, die
de taalgrens definitief vastlegde, en de publicatie in het Staatsblad kwamen de gemeentebesturen van Viane, Bever en Twee-Akren in de loop van 1963 tot een compromis over het precieze tracé van de nieuwe gemeentegrenzen.

De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in Moerbeke 1830-1977. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente (deel 3)
In deze bijdrage brengen we het relaas van de gemeenteraadsverkiezingen in Moerbeke tijdens de periode van het meervoudig algemeen mannenstemrecht 1895-1921. De strijd tussen conservatief katholieken en liberaal-katholieken en liberalen woedt nu op alle fronten.. 

Heb jij een stampolee thuis?
Een woordje uitleg over de betekenis en de oorsprong van dit bijna vergeten woord uit Moerbeke.

De familie DE RIJST in het uiterste zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen (deel 3)

Nieuwe straatnamen: Breekpot (Onkerzele)
Nieuwe verkavelingen vereisen nieuwe plaatsnamen. Een gemeenteraad kan die niet zomaar lukraak kiezen. Hier gaat een heel proces aan vooraf. We lichten dit toe aan de hand van een eerste concreet voorbeeld: de naam van de verkaveling Breekpot.