Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Workshop “De kadasterkaart van Popp” – nabeschouwing

Gerardimontium ging in op het verzoek van Histories vzw om een workshop te organiseren over de “Kadasterkaart van Popp”.

Lesgever Hendrik Vandeginste maakte ons op een deskundige en aangename manier vertrouwd met het onderwerp. We leerden de persoon Popp kennen en zijn motieven om zo’n immens project uit te voeren. We vernamen welke informatie gehaald kan worden uit de kaarten en de leggers en waar je deze kan consulteren. In een tweede, praktisch gedeelte konden we zelf aan de slag met de kaarten. Deelnemer Roland had voor de gelegenheid een originele Popp kaart van Zarlardinge meegebracht.

Aan het einde van de workshop was er nog even de gelegenheid om verder na te praten over deze geslaagde en leerzame workshop.


Aankondiging Gerardimontium 287

In ons eerstkomend nummer Gerardimontium nr. 287 (september-oktober 2019) komen volgende onderwerpen aan bod:

De Dikken van de Dender. Het verhaal van de trekpaardenfokkerij in Geraardsbergen en omgeving. Deel 2: De bijdrage van de paardenfokkerij in de Denderstreek in het ontstaan van het Belgisch trekpaard (Freddy De Chou)

De ‘dikken van de Dender’ spelen een belangrijke rol in het ontstaan van het uniform Belgisch trekpaard. We volgen hier de ontwikkeling op de voet.

 

De Geraardsbergse weerstandsgroep van het Geheim Leger, 1943-1944. Deel 1: Het ontstaan van de Geraardsbergse weerstandsgroep I A40 C.S.818 (Dirck Surdiacourt)

Op 12 juli 1944 stuurt zowel opperbevelhebber generaal Dwight Eisenhower als veldmaarschalk Bernard Montgomery gelukwensen aan luitenant-generaal Jules Pire van het Geheim Leger. Deze ondergrondse militaire verzetsorganisatie heeft door tucht en moed bewezen een belangrijke positieve inbreng te hebben gehad bij het verloop van de krijgsverrichtingen in de aanloop naar de Bevrijding. Voor de mensen is het allemaal niet zo duidelijk. De man in de straat heeft er geen benul van welke verzetsbewegingen er opereren. Pas na de oorlog krijgen ze meer zicht op het kluwen van inlichtingsdiensten en verzetsorganisaties.

 

Volksvrouw met collectebus door Eugène De Block (Rik Van Damme)

Onbekende schilderijen van Geraardsbergse meesters duiken regelmatig op op het internet. Een onooglijk klein werkje van Eugène De Block (1812-1893) vertelt ons meer over de leefomstandigheden van de arme bevolking in de stad.

 

Sigarenfabriek ‘MORRITA’ Geraardsbergen (1896-1975) opnieuw in de kijker (Thibault Morre)

Als aanvulling op het artikel over de sigarenfabriek van de familie Morre in ’Fleur de Grammont’
wensen wij hier enkele punten te verduidelijken met o.a. ook aanvullend beeldmateriaal uit de verzameling van auteur en kleinzoon van Fernand Morre. De Geraardsbergse sigarenfabriek ‘Morrita’ was een familiebedrijf geleid door de familie Morre gedurende twee generaties van 1896 tot ongeveer 1975. Wij trachten hier via diverse bronnen een korte schets te maken van deze familieonderneming. Het bedrijfsarchief is jammer genoeg verloren gegaan.

 

Dit dorp, ik weet nog hoe het was… ‘Schendelbeke. – Dries’ (Jacques De Ro, Philippe Haegeman, Jan Coppens)

In deze rubriek worden de fusiegemeenten van Geraardsbergen belicht. Hoe zag het dorp er pakweg honderd jaar geleden uit en hoe vandaag? Aan de hand van een oude postkaart, vergeleken met een actuele foto, bekijken we welke metamorfose onze dorpen hebben ondergaan.

 

En wat we de komende maanden mogen verwachten…

 

Geraardsbergen by night. De beginjaren van de lichtreclame (Jacques De Ro)

Wanneer we oude postkaarten van Geraardsbergen bekijken uit de belle époque (1890-1914), dan vallen ons meteen de vele beletterde handelshuizen op in de winkelstraten. We vinden er geschilderde gevelreclame zowel op de buitenmuren, de uitstalramen als op houten uithangborden. Met de schrale verlichting van de gaslantaarns in die tijd, blijft hun boodschap ’s avonds in de duisternis gehuld en ontsnapt zo aan de aandacht van de voorbijganger. Dat wordt anders met de aanleg van het elektriciteitsnet vanaf de late jaren 1920…

 

Een gravure van Schongauer als inspiratie voor de Kruisdraging, een maniëristisch topwerk in het Oud Hospitaal van Geraardsbergen (Jan Coppens)

Martin Schongauer (1448-1491) was een Duits graficus en kunstschilder. Hij is de meest belangrijke Duitse en Europese prentmaker van de generatie vóór Albrecht Dürer en was ook voor deze laatste een belangrijke inspiratiebron. Zijn prenten waren eeuwenlang zeer gewild in geheel Europa.

 

Uit het oude fotoalbum: The Berkeley Boys’ Dance-Band (Jacques De Ro)

Deze zeskoppige Jazzband uit de jaren 1930 deed in de danszalen van toen menige Geraardsbergenaar de benen strekken. Oude foto’s brengen de sfeer van toen opnieuw tot leven.