Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Aankondiging Gerardimontium 284

In ons eerstkomend nummer Gerardimontium nr. 284 (maart-april 2019) komen volgende onderwerpen aan bod:

Lutj ons iesj daansen…! Dansgelegenheden te Geraardsbergen in historisch perspectief (Jacques De Ro)

“Dans” komt van het Franse ‘danse’ en kan een sport, een kunstvorm of een sociaal gebeuren zijn dat meestal duidt op lichaamsbeweging, niet zelden in combinatie met muziek. Dans kan een uiting zijn van emotionele of spirituele expressie, maar ook van sociale interactie. Vanaf het begin van de beschaving maakt dans een belangrijk deel uit van ceremonies, rituelen en verjaardagen. In deze bijdrage behandelen we dans louter als vrijetijdsbesteding, amusement voor jong en oud. We gaan na waar en wanneer Geraardsbergenaars de benen strekken tijdens de voorbije twee eeuwen. Gezien dans op zich geen zichtbare sporen nalaat, richten we ons in hoofdzaak naar de vele dansgelegenheden met vaak welklinkende namen. Hun grote aantal bevestigt dat dansen in onze contreien nooit onbelangrijk is geweest…

11-11-1918: de bevrijding van Geraardsbergen. Deel III: Bolwerk Geraardsbergen: von Bernhardi’s Beierse verdedigers (Yannick Van Lierde)

Het laatste deel in de reeks over de bevrijding van Geraardsbergen op 11 november 1918 gaat over de andere kant van de oorlog: de verliezers. Aan de hand van enkele documenten en archiefbronnen, vooral uit Beieren, kan een fragmentarisch maar relatief goed beeld geschept worden over de inzet van het Duitse Leger in en rond de Denderstad in de finale dagen van de Grote Oorlog. Een bijzondere rol is hierbij weggelegd voor de divisies van Generalkommando 55, die in de novembermaand rond de stad actief waren en zich opmaakten om een nieuwe frontlijn op te werpen om de Geallieerde pletwals te stoppen tot het voorjaar van 1919.

60 jaar geleden. De vrije Franse lessen in het 3de en 4de studiejaar van het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen, of: Le Corbeau et le Renard par Jean de La Fontaine (Christ Van Cauwenberge)

Zowat 60 jaar geleden was ik een prille tiener in het 3de leerjaar van de lagere school in het Sint-Catharinacollege te Geraardsbergen tijdens het schooljaar 1957-1958. Het officieel leerprogramma van de lagere school voorzag toen ook al in het geven van lessen Frans vanaf het 5de leerjaar, hoewel veel leerkrachten en ouders van mening waren dat het aanleren van de taal van Molière heel wat vroeger kon beginnen. Een persoonlijk initiatief daartoe werd genomen door de toenmalige directeur van het lager onderwijs Léonce Van Wijmeersch, in ons leerlingenjargon Piston genoemd. Zijn eigenaardige manier van lesgeven, of moet ik zeggen eigengereide, zal voor altijd in mijn langetermijngeheugen gegrift blijven en vormt het onderwerp van deze bijdrage. De observatie is tweeërlei: zij beschrijft zowel de kleine tiener die het lijdend voorwerp is van deze eigenzinnige vrije Franse les van 30 minuten als de ouder geworden observator die het geheel van de situatie tracht te omvatten.

Twee Amerikaanse Mustang-gevechtsvliegtuigen botsen boven Geraardsbergen (31 Mei 1944) (Rik Van Damme)

Twee jachtvliegtuigen van de Amerikaanse luchtmacht kwamen op 31 Mei 1944 boven Geraardsbergen in een zwaar onweer terecht en botsten op mekaar , waarbij een piloot om het leven kwam en de andere gevangen genomen werd. Het waren twee Mustangs-P51 , die de opdracht hadden om een formatie Amerikaanse bommenwerpers te begeleiden en te beschermen tijdens hun raid boven Duitsland.

Dit dorp, ik weet nog hoe het was… Idegem.- Dorp (Jacques De Ro, Philippe Haegeman, Jan Coppens)

In deze rubriek worden de fusiegemeenten van Geraardsbergen belicht. Hoe zag het dorp er pakweg honderd jaar geleden uit en hoe vandaag? Aan de hand van een oude postkaart, vergeleken met een actuele foto, bekijken we welke metamorfose onze dorpen hebben ondergaan.

En wat we de komende maanden mogen verwachten…

  • Het credo van een dienstweigenaar… Tijdens het interbellum vonden in België processen plaats voor militaire rechtbanken, tegen jonge mannen die dienst weigerden in het Belgisch Leger. Een onder hen was Lionel De Vlaminck uit Geraardsbergen.
  • De Abdijstraat. Het persoonlijk verhaal van een bewoner over zijn straat, die zeer bekend is in de wielersport en deel uitmaakt van de Muur.
  • De Joodse Mireille Karolinski, in Moerbeke ondergedoken (1942-1944) Het Joodse meisje Mireille Karolinski, amper 5 jaar oud, zat quasi twee jaar ondergedoken in Moerbeke. Wie was zij? Hoe kwam zij daar terecht? Hoe beleefden zij, haar pleegouders en haar nieuwe vriendinnetjes deze periode? Wat is er daarna van haar geworden…?
  • Guillebert de Mets. Grondig historisch onderzoek in de rijksarchieven te Brussel en te Gent en het stadsarchief van Gent brengt nieuwe biografische gegevens over deze bekende kopiist uit Geraardsbergen uit de 15de eeuw aan het licht.
  • De Dikken van de Dender. Een verhalenreeks over de trekpaardenfokkerij in Geraardsbergen en omgeving. Late 19de en begin 20ste eeuw is de handel in paarden een lucratieve economische activiteit en zijn trekpaarden één van de belangrijkste uitvoerproducten van het land.