Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Aankondiging Gerardimontium 280

In ons eerstkomend nummer Gerardimontium nr. 280 (juli-augustus 2018) komen volgende onderwerpen aan bod:

950 jaar stadskeure Deel 1: De verwerving van Rijks-Vlaanderen. (Chris Claus)

Naar aanleiding van het jubileum “950 jaar stadskeure” verschenen al een aantal bijdragen rond de stichting van de stad Geraardsbergen. Wat kunnen we daar nog aan toevoegen? Toch een en ander, zo stelden we vast naarmate ons onderzoek vorderde. De bronnen die het ontstaan van Geraardsbergen behandelen, blijken vatbaar te zijn voor verschillende interpretaties. Ons doel is niet om een “status quaestionis” (stand van het onderzoek) te presenteren met een overzicht van alle hypotheses. Wel zullen we bronnen uit verschillende disciplines herlezen en opnieuw interpreteren. We schenken ook ruim aandacht aan de context waarin de gebeurtenissen zich afspeelden. In onze eerste bijdrage behandelen we de directe aanleiding tot de stichting van Geraardsbergen: de annexatie van het gebied tussen Schelde en Dender door de graven van Vlaanderen.

Het leven van een kapitein van de Franse Huzaren 1776-1813 (Jean-Louis Rens)

Tijdens mijn genealogische opzoekingen vond ik een zeer verre neef, namelijk Joseph Lucas Rens, over wie in Geraardsbergen op het einde van de 18de eeuw werd verteld dat hij kapitein van de Huzaren was geweest. Ik wou dus iets meer vernemen over zijn loopbaan en de veldslagen die hij had meegemaakt. Dit was de aanleiding om een bezoek te brengen aan het kasteel van Vincennes in Parijs.

Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970. Deel 3: De burgerlijke democratie 1867-1895 (Freddy De Chou)

We vervolgen de artikelenreeks over de politieke geschiedenis van Overboelare. De katholieken behouden hun volstrekte meerderheid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 1869, 1872 en 1875, maar verliezen die door de buitengewone verkiezing van 1879. De electie van 1887 zorgt voor een liberaal overwicht in het bestuur, drie jaar later zetelen alle liberale verkozenen op één katholiek na in de gemeenteraad. De buitengewone verkiezing van 1893 brengt rentenier Paul Van Cleemputte voor de eerste maal op het politieke forum.

De ontdekking van een geborduurde strook uit 1690-1710 in de pastorij van Idegem (Wim Mertens, Hugo De Henau, Jacques De Ro)

De ontdekking van een geborduurde strook met vier religieuze scènes uit eind 17de- begin 18de eeuw in de pastorij van Idegem betekent een belangrijke aanwinst voor het kunstpatrimonium van de stad Geraardsbergen.

Dit dorp, ik weet nog hoe het was… Ophasselt.- Plaats. (Jacques De Ro, Philippe Haegeman, Jan Coppens)

In deze rubriek worden de fusiegemeenten van Geraardsbergen belicht. Hoe zag het dorp er pakweg honderd jaar geleden uit en hoe vandaag? Aan de hand van een oude postkaart, vergeleken met een actuele foto, bekijken we welke metamorfose onze dorpen hebben ondergaan.

Presentatie “De ontstaansgeschiedenis van de stad en de keures”

In het kader van het jubileum 950 jaar stadskeure en Adrianopolis – middeleeuws festival, geeft Jan Coppens een presentatie over de ontstaansgeschiedenis van de stad en de keures.

Deze presentatie sluit aan bij zijn artikel in ons tijdschrift Gerardimontium 279.
Noteer komende zondag zeker in uw agenda, want deze voorstelling is een bezoekje waard! Jan is er immers in geslaagd om foto’s te nemen van de oudste manuscripten van onze stadskeure.

Stadskeure Geraardsbergen