Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 313

 

Geraardsbergse wandtapijten, vooral, maar niet alleen verdures (deel 1).
De wandtapijtindustrie was in de Zuidelijke Nederlanden niet alleen een belangrijk economisch gegeven, maar ook van cruciaal belang voor de culturele uitstraling van onze gewesten in de 16de en 17de eeuw. De belangrijke weefcentra in onze omgeving waren Oudenaarde, Edingen en Geraardsbergen. Groenwerk of verdures waren het handelsmerk van onze regio, maar kort geleden is ook een groot Geraardsbergs tapijt ontdekt met een Bijbels tafereel van Gideon.

André Brocorens’ creatieve expressie in zijn ex Libris (deel 2).
I
n het eerste deel zagen we hoe zich vanaf de 19e eeuw een taalgrens tussen Nederlands- en Franssprekend België aftekende.

Nieuwe verkaveling in Moerbeke: Kamilleveld.

De spoorweg en het station in Moerbeke.
De industriële ontwikkeling van ons land in de tweede helft van de 19de eeuw ging gepaard met de ontplooiing van een dicht spoorwegnet. Ook de aanleg van lijn 123 tussen Braine-le-Comte en Geraardsbergen paste in die context.

Victor Jacobs uit Overboelare, pleitbezorger van de vernederlandsing van het rechtswezen.
De vernederlandsing van het rechtswezen in Antwerpen was in grote mate te danken aan een in Overboelare geboren advocaat, die zich al in zijn Leuvense studententijd ontpopte als een vurig pleitbezorger voor de Vlaamse taal en cultuur.

Kwartierstaten van de burgemeesters van Geraardsbergen en hun echtgenoten tijdens de burgerlijke democratie 1830-1921.
2024 wordt het jaar van de verkiezingen. Daarom brengen we dit jaar in zes boekdelen het volledige verhaal van alle stemmingen en de biografieën van de uitvoerende mandatarissen. Bij wijze voor voorproefje brengen we in deze bijdrage de kwartierstaten van de 9 burgemeesters van Geraardsbergen, en hun echtgenoten, die aan de macht waren tijdens de burgerlijke democratie 1830-1921.