Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

 

Gerardimontium is gesticht op 6 augustus 1996.
Dit initiatief moet worden gezien als de bekroning van een groeiproces dat nagenoeg vijf jaar voordien een aanvang nam met het verschijnen van het tijdschrift De Heemschutter.
De stichters zijn: Freddy De Chou, Jacques Flamant (†), Fernand Imbo (†), Gaston Imbo (†), Rafaël van Mello (†) en Marc van Trimpont (†).

De vereniging staat open voor iedereen, ongeacht de politieke en/of levensbeschouwelijke strekking die men aankleeft of voorstaat, en mengt zich niet in politieke of levensbeschouwelijke aangelegenheden van welke aard ook. Elk lid heeft het recht een artikel van zijn/haar hand te plaatsen in het tijdschrift van de vereniging voor zover het strookt met haar doelstellingen, elders nog niet gepubliceerd werd, degelijk onderbouwd is (bronvermelding), en gebracht wordt in een zakelijke stijl.

Werkgebied

De huidige stad Geraardsbergen is het normale en prioritaire werkgebied van de vereniging; het omvat meer bepaald: Geraardsbergen (centrum), Goeferdinge, Grimminge, Idegem, Moerbeke, Nederboelare, Nieuwenhove, Onkerzele, Ophasselt, Overboelare, Schendelbeke, Smeerebbe-Vloerzegem, Viane, Waarbeke, Zandbergen, en Zarlardinge.

Doelstellingen

Gerardimontium wil datgene onderzoeken en koesteren wat in het verleden eigen was aan onze streek en aan de mensen die er leefden of geboren zijn. Bovendien wil hij een democratiserende rol vervullen door de kennis van het verleden toegankelijk te maken voor brede lagen van belangstellenden, en dit zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijk wetenschappelijke benadering van de materie. Het ligt dus voor de hand dat de klemtoon wordt gelegd op publicaties over lokale geschiedenis, d.w.z. over het huidige Geraardsbergen of over Geraardsbergenaars, en over heemkundige onderwerpen.

Voornaamste activiteiten

  • Publicatie van het tijdschrift Gerardimontium (voorheen de Heemschutter) 6 nummers/jaar, A4, minimum 40 blz.).
  • Regelmatige uitgave van een op wetenschappelijke leest geschoeid geschiedkundig boek.
  • Organisatie van een jaarlijks “Geschiedkundig Treffen”
  • Occasionele organisatie van of medewerking aan andere initiatieven met lokaal-historische inslag, zoals voordrachten, tentoonstellingen, beurzen, rondleidingen, enz.