Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 279

mei - juni 2018

Gerardimontium 279

Stadskeure Geraardsbergen

Ego Balduinus Flandriae & Hainonie Comes… De ontstaansgeschiedenis van de stad en de keures

Jan COPPENS

Dit jaar viert Geraardsbergen 950 jaar stadskeure. Wie de 11 privilegies naleest, zal dit in onze hedendaagse maatschappij maar normaal vinden, maar in de middeleeuwen was dit niet zo vanzelfsprekend. De stadskeuren aan de grote Vlaamse steden werden pas in de 12de eeuw door Filips van de Elzas verleend. Het is daarom baanbrekend dat Geraardsbergen zijn stadsrechten al kreeg in de eeuw daarvoor.
In dit artikel krijgt men tevens een overzicht van de verschillende stadskeures.

Middeleeuwse geschiedenis (94.033) 


Het mysterie van de Duitse toren ontrafeld?

Dirck SURDIACOURT

De zogenoemde ‘Duitse toren’ werd in opdracht van de Duitse Wehrmacht opgetrokken tijdens de Tweede Wereldoorlog. De toren heeft 30 jaar uitgekeken over het omliggende landschap met zijn fantastische vergezichten over het Pajottenland en Zuid-Oost-Vlaanderen. Het weidse uitzicht was toen weggelegd voor de bezettende macht. Het is misschien pure nostalgie maar tot op vandaag blijft bij velen de vraag hangen: ‘wat vond er plaats in de Duitse toren?’.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


Getekend Verleden. De voetgangersbrug of passerelle

Jacques DE RO, Nadine PADUART

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente. Deel 2: de burgerlijke democratie (1830-1867)

Freddy DE CHOU

In een zestal publicaties zullen we enkele aspecten van de politieke geschiedenis van Overboelare behandelen. In deze tweede bijdrage behandelen we de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de periode van het cijnskiesstelsel. Eerst volgen we de verschillende wijzigingen aan het gemeentestemrecht. Daarna komen de opeenvolgende verkiezingen aan bod en volgen we de evolutie in het kiesgedrag. Bij de eerste verkiezingen stellen we al een strijd tussen enkele politieke families vast.
Vanaf 1845 komt duidelijk de strijd tussen katholieken en (katholiek-)liberalen tot uiting..

Verkiezingen (324)