Gerardimontium

Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium wil datgene onderzoeken en koesteren wat in het verleden eigen was aan onze streek en aan de mensen die er leefden of geboren zijn. Bovendien wil zij de kennis van het verleden toegankelijk maken voor brede lagen van belangstellenden, en dit zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijk wetenschappelijke benadering van de materie.

Nieuws

In ons eerstkomend nummer Gerardimontium nr. 286 (juli-augustus 2019) komen volgende onderwerpen aan bod: De Dikken van de Dender. Het verhaal van de trekpaardenfokkerij in Geraardsbergen en omgeving….

Het tijdschrift Gerardimontium

In ons eerstkomend nummer Gerardimontium nr. 285 (mei-juni 2019) komen volgende onderwerpen aan bod: Ghiselbrecht de Mets (° ca. 1390 – ϯ 1438), boekschrijver en librariër in Geraardsbergen. Deel 1: D…

Het tijdschrift Gerardimontium

In ons eerstkomend nummer Gerardimontium nr. 284 (maart-april 2019) komen volgende onderwerpen aan bod: Lutj ons iesj daansen…! Dansgelegenheden te Geraardsbergen in historisch perspectief (Jacques De…

Gerardimontium vulgo Gheertsberghe

We starten met een nieuw initiatief Sommige artikels lenen zich minder voor een publicatie via ons gedrukte tijdschrift. We wensen echter een platform te bieden aan een zo breed mogelijk spectrum aan…

Het tijdschrift Gerardimontium

In ons eerstkomend nummer Gerardimontium nr. 283 (januari-februari 2019) komen volgende onderwerpen aan bod: Herinneringen aan kalaminnekens, valeriën en angelieken (Eric Cosijns) In de eerste helft v…

Woord van de voorzitter

Weerom is een jaar voorbij

Weerom is een jaar voorbij. Geruisloos heeft de maand december zich aangediend. Door het milde najaar en de zachte temperaturen is waarschijnlijk menigeen verrast dat we opnieuw het lijstje met de bestemmelingen van kerstkaartjes moeten opdissen en een menu voor eindejaar moeten verzinnen. Hoog tijd dus voor een terugblik op ons verenigingsleven! Het minste dat van 2018 kan worden gezegd is dat het een zeer productief jaar is geweest. Niet minder dan drie publicaties hebben het levenslicht gezien, en niet van de minste. We hebben sterk ingezet met het indrukwekkend naslagwerk van Christ Van Cauwenberge in het voorjaar, prompt gevolgd door de grondige doch vlot leesbare studie van het socialisme in Geraardsbergen van de hand van Freddy De Chou. De derde publicatie rondde dan het jaar af met het prachtige boek over de geschiedenis van de sigarennijverheid in onze stede van Jacques De Ro en Dirck Surdiacourt. Onnodig u te vertellen dat zulk een overvloed aan activiteit de werking van onze…

Ons tijdschrift

Het recentste nummer

Gerardimontium 285

Het gedrukte tijdschrift

Gerardimontium verschijnt 6 maal per jaar, aan het einde van elke pare maand.

Het wordt uitgegeven in A4-formaat en telt ten minste 44 bladzijden. Het wordt gedrukt met de steun van het Geraardsbergse stadsbestuur en de provincie Oost-Vlaanderen.

U ontvangt gratis het tijdschrift thuis door lid te worden van Gerardimontium.

Het digitale tijdschrift

Oudere tijdschriften en artikels zijn vrij toegankelijk in PDF formaat op onze website.

U kan een specifiek tijdschrift opvragen via onze tijdschriften index.

Tijdschriften index

Bent u eerder op zoek naar een artikel over een bepaald onderwerp, gebruik dan onze artikel index.

Artikel index

Onze recentste boek uitgaven

De Rode Burcht

Van: Freddy DE CHOU

Van een kleine stad met nauwelijks nijverheid, diep in het rurale Vlaanderen, wordt allicht niet verwacht dat ze al zeer vroeg in de twintigste eeuw uitgroeit tot een omgeving waarin de nog prille socialistische beweging opvallend veel bijval geniet. Geholpen door het meervoudig kiesrecht en het meerderheidsstelsel, is de katholieke partij aanvankelijk nog alleenheerser in de stad. In het interbellum is evenwel de socialistische Belgische Werkliedenpartij (BWP), zowel bij lokale als bovenlokale …

Meer lezen


Fleur de Grammont

Van: Dirck SURDIACOURT, Jacques DE RO

Jacques De Ro en Dirck Surdiacourt brengen in deze publicatie op een boeiende wijze de bewogen geschiedenis van de Geraardsbergse sigarennijverheid over 125 jaar in woord en beeld tot leven. Hierin komt de lezer meer te weten over het ontstaan, de evolutie en het verval van een economische bedrijvigheid die een groot deel van de Geraardsbergse actieve bevolking decennialang een inkomen heeft bezorgd. Aspecten als het fabricageproces, de mechanisering, de loonstakingen en het fiscaal regime komen …

Meer lezen


Boeken bestellen

Bij elk boek staat aangeduid of het nog voorradig is of niet.

U kan een boek bestellen via een mailtje aan de bestuurssecretaris ilse.roggeman@skynet.be.

Uw boek kan worden thuisbezorgd. De verzendingskosten bedragen in dat geval 10 €. U kan echter ook opteren om uw boek af te halen. Wij leggen dan het boek ter beschikking in het infokantoor Visit Geraardsbergen op de Markt.