Gerardimontium

Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium wil datgene onderzoeken en koesteren wat in het verleden eigen was aan onze streek en aan de mensen die er leefden of geboren zijn. Bovendien wil zij de kennis van het verleden toegankelijk maken voor brede lagen van belangstellenden, en dit zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijk wetenschappelijke benadering van de materie.

Nieuws

Nummer 308 is van de drukpers gerold! Het bevat onderstaande artikels: De wollewevers, drapeniers en lakensniders van Gheroudsberghe In de elfde eeuw beleeft de Vlaamse lakenindustrie haar opgang. Daa…

Het bestuur van Gerardimontium nodigt u van harte uit op het 25ste geschiedkundig treffen dat plaatsvindt op zondag 20 november 2022 te Villa Wilson, Geraardsbergen. Het geschiedkundig treffen vangt a…

Ons tijdschrift

Het recentste nummer

Gerardimontium 308

Het gedrukte tijdschrift

Gerardimontium verschijnt 6 maal per jaar, aan het einde van elke pare maand.

Het wordt uitgegeven in A4-formaat en telt ten minste 40 bladzijden. Het wordt gedrukt met de steun van het Geraardsbergse stadsbestuur.

U ontvangt gratis het tijdschrift thuis door lid te worden van Gerardimontium.

Het digitale tijdschrift

Oudere tijdschriften en artikels zijn vrij toegankelijk in PDF formaat op onze website.

U kan een specifiek tijdschrift opvragen via onze tijdschriften index.

Tijdschriften index

Bent u eerder op zoek naar een artikel over een bepaald onderwerp, gebruik dan onze artikel index.

Artikel index

Onze recentste boek uitgaven

Het landboek van Moerbeke (1676)

Van: Louis DE COCK

Het landboek dat landmeter Peter Meysman (1629-1696) samenstelde, geeft een gedetailleerd beeld van de gemeente Moerbeke in 1676: de wegen, de waterlopen, de precieze situering van de gebouwen, de akkers, de weilanden, de bossen, de wijmeniers (aanplantingen van wilgentenen)… De initiële bedoeling van een landboek was een overzicht te geven van wie welk perceel bezat en wie het pachtte of huurde. Op basis van deze gegevens zou men op een correctere manier belastingen kunnen innen. Het landboek v …

Meer lezen


Het historisch landschap in Schendelbeke

Van: Freddy DE CHOU

Net als elders in Vlaanderen stond ook de open ruimte in Schendelbeke onder druk. De altijd uitdijende lintbebouwing hypothekeerde de jongste 100 jaar de doorkijkfunctie in vele straten. De late poging om de ruimte te ordenen door het Structuurplan Vlaanderen kende begin jaren 1970 slechts een gedeeltelijk succes. De Bijzondere Plannen van Aanleg die de gemeente vervolgens liet opstellen, regelden het ruimtegebruik in het dorp al een beetje beter. Op basis van deze structuurplannen werden versch …

Meer lezen


Boeken bestellen

Bij elk boek staat aangeduid of het nog voorradig is of niet.

U kan een boek bestellen via een mailtje aan info@gerardimontium.be.

Uw boek kan worden thuisbezorgd. De verzendingskosten bedragen in dat geval 10 €. U kan echter ook opteren om uw boek af te halen. Wij leggen dan het boek ter beschikking in het infokantoor Visit Geraardsbergen op de Markt.