Gerardimontium

Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium wil datgene onderzoeken en koesteren wat in het verleden eigen was aan onze streek en aan de mensen die er leefden of geboren zijn. Bovendien wil zij de kennis van het verleden toegankelijk maken voor brede lagen van belangstellenden, en dit zonder afbreuk te doen aan de noodzakelijk wetenschappelijke benadering van de materie.

Nieuws

Op donderdag 29 oktober organiseert Marnixring Vlaamse Ardennen in samenwerking met Gerardimontium een boeiende gespreksavond met Sophie De Schaepdrijver en Mark De Geest. Wil je graag aanwezig zijn?…

Het tijdschrift Gerardimontium

In ons eerstkomend nummer Gerardimontium 281 (september—oktober 2018) komen volgende onderwerpen aan bod: 950 jaar Geraardsbergen, Deel 2 : nederzettingsstructuren in de 11de eeuw (Chris Claus) Geraar…

Vanaf nu heeft Gerardimontium ook een eigen facebook pagina. Zo’n pagina is uitermate geschikt om berichten of aankondigingen van evenementen te delen. Wie de pagina “Leuk vindt” of “Volgt”, krijgt de…

Het boek telt 230 bladzijden, 60 foto’s of illustraties, 400 familieleden Rens en verhaalt ook de geschiedenis van deze familie en haar zijtakken vanaf 1615 tot heden. Het wordt aan onze leden aangebo…

Fleur de Grammont

Niemand heeft het ooit eerder gewaagd het verhaal te schrijven over de Geraardsbergse sigarennijverheid. Jacques De Ro en Dirck Surdiacourt brengen in deze publicatie op een boeiende wijze haar bewoge…

Woord van de voorzitter

De geschiedenis herhaalt zich

Het is hondsheet op het ogenblik van de redactie van deze tekst. Het radionieuws gonst van de berichten over spanningen tussen diverse naties in de wereld over problemen, ver van ons bed. Een gedachte …

Ons tijdschrift

Het recentste nummer

Gerardimontium 280

Gerardimontium 280

Het gedrukte tijdschrift

Gerardimontium verschijnt 6 maal per jaar, aan het einde van elke pare maand.

Het wordt uitgegeven in A4-formaat en telt ten minste 44 bladzijden. Het wordt gedrukt met de steun van het Geraardsbergse stadsbestuur en de provincie Oost-Vlaanderen.

U ontvangt gratis het tijdschrift thuis door lid te worden van Gerardimontium.

Het digitale tijdschrift

Oudere tijdschriften en artikels zijn gratis toegankelijk in PDF formaat op onze website.

U kan een specifiek tijdschrift opvragen via onze tijdschriften index.

Tijdschriften index

Bent u eerder op zoek naar een artikel over een bepaald onderwerp, gebruik dan onze artikel index.

Artikel index

Onze recentste boek uitgaven

De Rode Burcht

Van: Freddy DE CHOU

Van een kleine stad met nauwelijks nijverheid, diep in het rurale Vlaanderen, wordt allicht niet verwacht dat ze al zeer vroeg in de twintigste eeuw uitgroeit tot een omgeving waarin de nog prille socialistische beweging opvallend veel bijval geniet. Geholpen door het meervoudig kiesrecht en het meerderheidsstelsel, is de katholieke partij aanvankelijk nog alleenheerser in de stad. In het interbellum is evenwel de socialistische Belgische Werkliedenpartij (BWP), zowel bij lokale als bovenlokale …

Meer lezen


Boeck der Incomelinghen van de Kruisboogschuttersgilde van Sint-Joris te Geraardsbergen (1551-1793)

Van: Christ VAN CAUWENBERGE

Liefst 1823 personen uit Geraardsbergen en omstreken hebben in de loop van bijna 250 jaar tussen 1551 en 1793 deel uitgemaakt van de kruisboogschuttersgilde van Sint-Joris te Geraardsbergen. Talrijke genealogische inlichtingen met vermelding van voornamen, familienamen, verwantschap, overlijdensdatum, handtekening, beroep en andere functies in het maatschappelijk gebeuren van de tijd. Het boek is een vierkleurenproductie, gedrukt op A4 formaat, en telt 324 pagina’s.

Meer lezen


Boeken bestellen

Bij elk boek staat aangeduid of het nog voorradig is of niet.

U kan een boek bestellen via een mailtje aan de bestuurssecretaris ilse.roggeman@skynet.be.

Uw boek kan worden thuisbezorgd. De verzendingskosten bedragen in dat geval 10 €. U kan echter ook opteren om uw boek af te halen. Wij leggen dan het boek ter beschikking in het infokantoor Visit Geraardsbergen op de Markt.