Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Hunnegem, het kloppende hart van Geraardsbergen

Op zaterdag 27 januari 2018, om 10u30, werd onder grote belangstelling, in de Paxzaal van de voormalige priorij Hunnegem, het boek “Hunnegem, het kloppende hart van Geraardsbergen” door Koenraad De Wolf en David Larmuseau voorgesteld. Naast de auteurs kregen ook Jan Coppens, erfgoedambtenaar van de stad Geraardsbergen en ondervoorzitter van Gerardimontium, en Zuster Lutgarde, voormalige priorin, het woord.

Geïnteresseerde lezers van Gerardimontium krijgen 20% korting op deze uitgave en betalen 20 euro (+ 5 euro portkosten voor wie buiten Geraardsbergen woont). Wie in Geraardsbergen woont, krijgt het boek aan huis bezorgd na de betaling op rekeningnummer BE36 0837 3849 7981. De vermelding LID GERARDIMONTIUM volstaat om de korting te krijgen.

Boeck der Incomelinghen van de Kruisboogschuttersgilde van Sint-Joris te Geraardsbergen (1551-1793)

Voorstelling van een bronnenuitgave van de hand van Christ Van Cauwenberge.

Liefst 1823 personen uit Geraardsbergen en omstreken hebben in de loop van bijna 250 jaar tussen 1551 en 1793 deel uitgemaakt van de kruisboogschuttersgilde van Sint-Joris te Geraardsbergen.

Talrijke genealogische inlichtingen met vermelding van voornamen, familienamen, verwantschap, overlijdensdatum, handtekening, beroep en andere functies in het maatschappelijk gebeuren van de tijd.

Het boek is een vierkleurenproductie, gedrukt op A4 formaat, en telt 324 pagina’s. Het wordt ter plaatse te koop aangeboden aan de prijs van 30€.

Muzikale intermezzi worden vertolkt op piano door Maja Hadzifejzovic.

21ste Geschiedkundig Treffen

Op zondag 19 november 2017 verzamelden een 100-tal geschiedenisliefhebbers in Villa Wilson ter gelegenheid van het 21ste Geschiedkundig Treffen van Gerardimontium.

Op het programma stond de voorstelling van het boek “Kameraden! Zonder socialisten, zijn er geen communisten! De communistische strijd in Geraardsbergen: opkomst en ondergang van een arbeiderspartij” door Dirck Surdiacourt. De tiende publicatie in de Gramaye-reeks. Gevolgd door de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn aan Armand Matthijs.

Naar jaarlijkse traditie werd het Geschiedkundig Treffen gestart met een muzikale noot. Dit jaar was het muzikale duo “Balkan Sound Machine” van de partij. Met een accordeon, tuba en zang wisten Didier en Gjovalin de aanwezigen tussendoor te entertainen.

Na de begroeting en verwelkoming door ondervoorzitter Jan Coppens startte Dirck Surdiacourt een powerpointvoorstelling over zijn nieuwe publicatie. Hij bracht een schets van het Geraardsbergse communisme in de marge van de wereldpolitiek. Het hoogtepunt van het Geschiedkundig Treffen was de uitreiking van het Eremerk Graaf Boudewijn. Dit jaar verkoos het bestuur Armand Matthijs als laureaat. Voorzitter Filip Van Trimpont deed de lezing van de oorkonde met ondermeer de verantwoording van het bestuur van Gerardimontium:
Als freelance-journalist schreef Armand Matthijs voor “’t Spuwerke” en vooral voor “De Beiaard” (2002- 2016). Zoals zeer weinigen het hem voordeden was hij er als de kippen bij om het lokale nieuws in een gedegen vorm te gieten en te verslaan, ook en niet in het minst wanneer het om onze lokale geschiedenis ging. Momenteel volgt hij voor Netwerk Lierde en Geraardsbergen vooral de gemeenteraden van Geraardsbergen en Lierde op. Daarnaast werden reportages uitgewerkt over personen en initiatieven die om een of andere reden meer aandacht verdienden. Als journalist vertrekt hij steeds van de ontvangen en meegedeelde feiten waarna hij het nieuws plaatst in de recente geschiedenis. Bijzondere zorg besteedt hij bij het ‘promoten’ van personen. Als maatschappelijk werker heeft Armand Matthijs zich, zeker vanaf de eeuwwisseling duidelijk ingezet voor een aantal maatschappelijke projecten, die konden bijdragen tot de ontwikkeling van de streek en haar bewoners.
Vanaf 2001 werkte hij intens mee aan de ontwikkeling van een recreatief sportproject aan de Gavers. Dankzij een constructieve wissel – werking ontwikkelde deze plaats zich als een grote ontmoetingsplaats voor veel mensen en bezoekers. Tussen 2004-2006 werd heel wat onderzoek en energie ingezet om het abdijpark terug tot leven te brengen. Vanaf 2008 zette hij zich ook actief in voor het herstel van een autovrij netwerk voor stappers en trappers. Armand Matthijs wil zich inzetten voor een duurzame toekomst met minder verspilling en vervuiling. Instrumenten uit het verleden die hun deugdelijkheid hebben bewezen en kennis vergaard door onze (voor)ouders blijven hem bijzonder actueel en richtinggevend. Kortom, indien er één iemand is die zich verdienstelijk maakte voor de verspreiding van de kennis van ons verleden bij het grote publiek, dan is hij het wel.

Dit geslaagde Geschiedkundig Treffen werd afgesloten met een

feestelijke receptie waar op het boek “Kameraden! Zonder socialisten, zijn er geen communisten!” van Dirck Surdiacourt te koop werd aangeboden.