Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Aankondiging Gerardimontium 309

 

Nummer 309 is van de drukpers gerold, onze trouwe lezers kunnen het in hun brievenbus terugvinden.
Het bevat onderstaande artikels:

De wollewevers, drapeniers en lakensniders van Gheroudsberghe (deel 2)
Door de honderdjarige oorlog komt de lakenweverij in grote problemen door een verbod op Engelse wol. Het is een periode van onrust en oproer waarbij Geraardsbergen actief deelneemt aan alle volksoproeren in Vlaanderen meestal als de bondgenoot van Gent, wat de Oudenbergstad zuur opbreekt. Ook tijdens de Bourgondische periode taant het succes van de lakenhandel. Door de onpoli.tieke houding van de Bourgondische hertogen komen er barsten in de handels.betrekkingen met de Hanzesteden waardoor de uitvoer stokt.

Houtkap in het Raspaillebos door de Sint-Adriaansabdij op het einde van de 17de eeuw en begin 18de eeuw.
Een aparte katern in één van de knechten-boeken van de Sint-Adriaansabdij in Geraardsbergen biedt ons een unieke inkijk in de jaarlijkse houtkap van de abdij voor de jaren 1691 tot en met 1714.

60 jaar geleden… Van taalgrenszone naar taalgrens (1806-1963) of hoe Viane plots 153 ha groter werd (deel 3)
Na de goedkeuring van de Wet tot wijziging van provincie-, arrondissements- en gemeentegrenzen, die
de taalgrens definitief vastlegde, en de publicatie in het Staatsblad kwamen de gemeentebesturen van Viane, Bever en Twee-Akren in de loop van 1963 tot een compromis over het precieze tracé van de nieuwe gemeentegrenzen.

De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in Moerbeke 1830-1977. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente (deel 3)
In deze bijdrage brengen we het relaas van de gemeenteraadsverkiezingen in Moerbeke tijdens de periode van het meervoudig algemeen mannenstemrecht 1895-1921. De strijd tussen conservatief katholieken en liberaal-katholieken en liberalen woedt nu op alle fronten.. 

Heb jij een stampolee thuis?
Een woordje uitleg over de betekenis en de oorsprong van dit bijna vergeten woord uit Moerbeke.

De familie DE RIJST in het uiterste zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen (deel 3)

Nieuwe straatnamen: Breekpot (Onkerzele)
Nieuwe verkavelingen vereisen nieuwe plaatsnamen. Een gemeenteraad kan die niet zomaar lukraak kiezen. Hier gaat een heel proces aan vooraf. We lichten dit toe aan de hand van een eerste concreet voorbeeld: de naam van de verkaveling Breekpot.