Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Aankondiging Gerardimontium 308

 

Nummer 308 is van de drukpers gerold! Het bevat onderstaande artikels:

De wollewevers, drapeniers en lakensniders van Gheroudsberghe

In de elfde eeuw beleeft de Vlaamse lakenindustrie haar opgang. Daardoor groeit het graafschap Vlaanderen uit tot een rijk gebied. Technologische vooruitgang en de internationale handel, waarvan Vlaanderen het centrum is, draagt hieraan bij en zorgt voor welvaart. Vanaf de 12de eeuw kan ook Geraardsbergen een graantje meepikken van de lakennijverheid. Bronnen in het eigen stadsarchief voor deze periode zijn zeer schaars, maar gelukkig zijn er tot ver in het buitenland nog documenten die getuigen van de Geraardsbergse lakennijverheid.

60 jaar geleden… Van taalgrenszone naar taalgrens (1806-1963)
of hoe Viane plots 153 ha groter werd (deel 2)

In het eerste deel zagen we hoe zich vanaf de 19e eeuw een taalgrens tussen Nederlands- en Franssprekend België aftekende. Het was echter pas met het in 1948 opgerichte Centrum Harmel dat een definitieve vastlegging van de taalgrens in het vooruitzicht gesteld werd. Het verslag van de Vlaamse germanist Jan Verroken en de Waalse romanist Jean Van Crombrugge vormde hiervoor het basisdocument.

De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in moerbeke 1830-1977
Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente (deel 2)

Onmiddellijk na de onafhankelijkheid, en ondanks de unionistische tijdsgeest, stellen we al een zekere wedijver vast tussen enkele politieke families. Vanaf 1848 komt de strijd tussen katholieken en katholiek-liberalen/liberalen meer en meer tot uiting.

De familie DE RIJST in het uiterste zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen (deel 2)

Hier het vervolg van het relaas van deze familie tot 1900.