Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

TijdschriftenFreddy DE CHOU, Cultuurhistorische en natuurwandeling. Langs de grenzen van Schendelbeke

Dirck SURDIACOURT, De dag dat de wedvluchten stopten… Fragmenten uit de geschiedenis van meer dan 150 jaar Geraardsbergse duivenbonden. Deel 3: De duivenmaatschappijen in de deelgemeenten

Bart MERCKAERT, Emile Broodcoorens (1893-1970): landbouwerszoon uit Overboelare, havenarbeider, syndicalist, verzetslid en adjunct-burgemeester van Saint-Nazaire (Frankrijk)

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER, TIJDSBEELD: De Kaai

Jacques DE RO, Herbergen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Overboelare

Luk BEECKMANS, Een steengoedkruikje uit Bouffioulx-Châtelet gevonden te Geraardsbergen


Freddy DE CHOU, Cultuurhistorische en natuurwandeling. Grimminge in de schaduw van de abdij van Beaupré en het Raspaillebos

Dirck SURDIACOURT, De dag dat de wedvluchten stopten… Fragmenten uit de geschiedenis van meer dan 150 jaar Geraardsbergse duivenbonden. Deel 2: Van 1920 tot recentere tijden

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER, TIJDSBEELD: Station van Zandbergen

Jacques DE RO, ‘Geraardsbergen Monumentenstad’? een balans van twee eeuwen stadstransformatie

Marc VAN TRIMPONT, Strategie van het Onafhankelijkheidsfront m.b.t. organisatiestructuren en werking op het terrein (22 juni 1941-3 september 1944)


Freddy DE CHOU, Cultuurhistorische en natuurwandeling. De Sint-Adriaansabdij en haar pachthoven in Onkerzele

Rik VAN DAMME, Kroniek van een verloren gegane wereld. Over de volkstypes in het sociale netwerk van de Oudenaardse Poort (1945-1965) Deel 2

Dirck SURDIACOURT, De dag dat de wedvluchten stopten… Fragmenten uit de geschiedenis van meer dan 150 jaar Geraardsbergse duivenbonden. Deel 1: De negentiende eeuw tot… 1918

Jacques DE RO, De prijs van de Bevrijding. De inkwartiering van Britse militairen op het domein van de voormalige Sint-Adriaansabdij 1944-1945


Rik VAN DAMME, Kroniek van een verloren gegane wereld. Over de volkstypes in het sociale netwerk van de Oudenaardse Poort (1945-1965) Deel 1

Jacques DE RO, Marleen DE CEUKELAIRE, Gesloopt en ingepakt. De kruiswegstatie en het huis op de hoek van de Dender- met de Vredestraat te Geraardsbergen

Marc VAN TRIMPONT, Belgische jurisprudentie inzake oorlogsmisdaden (Binnenkrant)

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER, TIJDSBEELD: Wijngaardstraat

Dirck SURDIACOURT, Gejaagd door de Stukas. Genesis van het oorlogsdagboek van dr. Arhur Broeckaert

Jacques DE RO, “Een schoon buitengoed te Overboulare.” Bouw- en eigendomshistoriek van het Kasteel Van Cleemputte

Jean-Louis RENS, Emmanuel Rens (1740-1815). Wijnhandelaar, democraat en eigenaar van de Oudenbergkapel


Freddy DE CHOU, Huisraad, kledij en alaam in de 18de eeeuw. Materiële cultuur van Jan van Mello in ‘Het Schip’ in Schendelbeke

Eric COSYNS, Eenen Bosch ghenaempt De Geite. Deel 2: Bosgebruik en –beheer

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER, TIJDSBEELD: Het Vianeplein te Viane

Marc VAN TRIMPONT, Oorlogsvluchtelingen uit de Betuwe 1944-1945 (Naschrift)

Luc VAN SCHOORS, De Vesten… Van muur tot Muur

Dirck SURDIACOURT, Johan FRANCOIS, Schrikkelijke mijnramp te Anderlues – 1892

Jacques DE RO, “Bekentmaekinghe ter presentie van den belleman naer het klincken der belle”. Orale berichtgeving in Geraardsbergen en deelgemeenten in historisch perspectief


Luk BEECKMANS, Kelkglazen à la façon de Venise uit de Sint-Adriaansabdij te Geraardsbergen

Jacques DE RO, (JacquesDE RO), Een onbekende litho… (Binnenkrant)

Eric COSYNS, Eenen Bosch ghenaempt De Geite. Deel 1: Landschapsontwikkeling binnen een historisch bosgebied

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER, TIJDSBEELD: Sas van Geraardsbergen

Jacques DE RO, Beletterde huizen. Gevelpubliciteit in het straatbeeld van Geraardsbergen

Dirck SURDIACOURT, Hoort het communisme komt! Na de mijnstaking in de zomer van 1932… stichten de uitgestoten engelen van de socialistische partij te Geraardsbergen een communistische afdeling

Marc VAN TRIMPONT, Over het bestuur in het voormalige Belgisch-Congo aan de vooravond van de onafhankelijkheid in 1960 (Binnenkrant)