Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Uitgaven in boekvorm

Dikwijls zijn de resultaten van een historisch onderzoek te omvangrijk om enkel als een artikel in ons tijdschrift gepubliceerd te worden. Gerardimontium kan dan ook terugblikken op een rijke traditie aan publicaties in boekvorm.

Gramaye-reeks

Onder impuls van bestuurslid Jacques De Ro (†) kreeg het beleid inzake boek uitgaven meer structuur. In 2004 zag de Gramaye-reeks het daglicht. De naam verwijst naar de vroegste geschiedschrijver van de stad Geraardsbergen (1611). In de Gramaye-reeks worden onderwerpen die reeds in het tijdschrift aan bod kwamen, verder uitgediept.

Van Cauwenberge-reeks

In 2008 volgde de Van Cauwenberge-reeks, genoemd naar ons bestuurslid Christ Van Cauwenberge (†) die er de drijvende kracht van was. Deze publicaties richten zich exclusief op bronnenstudies en -uitgaven.

Uitgaven buiten reeks

Daarenboven worden er regelmatig historische werken buiten reeks uitgegeven door bestuursleden van Gerardimontium. Ze zijn zonder uitzondering de neerslag van gedreven historisch onderzoek en slagen erin om de resultaten hiervan te ontsluiten naar het grote publiek toe.

Boeken bestellen

Bij elk boek staat aangeduid of het nog voorradig is of niet.

U kan een boek bestellen via een mailtje aan de voorzitter ilse.roggeman@skynet.be.

Uw boek kan worden thuisbezorgd. U kan echter ook opteren om uw boek af te halen. Wij leggen dan het boek ter beschikking in het infokantoor Visit Geraardsbergen op de Markt van Geraardsbergen. Klik hier om de weg er naartoe te vinden.

Boeken Gerardimontium

U vindt onze boekenbibliotheek hier.