Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 269

september - oktober 2016


Cultuurhistorische en natuurwandeling. Grimminge in de schaduw van de abdij van Beaupré en het Raspaillebos

Freddy DE CHOU

De auteur gaat op wandel en brengt historische informatie over bezienswaardigheden in verband met 3 plaatsen in onze streek. De titel zegt duidelijk waar het precies over gaat.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


De dag dat de wedvluchten stopten… Fragmenten uit de geschiedenis van meer dan 150 jaar Geraardsbergse duivenbonden. Deel 2: Van 1920 tot recentere tijden

Dirck SURDIACOURT

De auteur is erin geslaagd de merkwaardige geschiedenis te reconstrueren van een zo goed als vergane glorie, de duivensport – de sport van de kleine man? – waar zogeheten prijsduiven soms tegen onvoorstelbaar hoge prijs werden verkocht maar dan aan kapitaalkrachtige kampioen-duivenmelkers. Dit gold ook voor de regio Geraardsbergen. Hoe dan ook, uit deze studie en uit het hoge aantal lokale duivenmaatschappijen bljkt hoe belangrijk de duivensport is geweest voor de arbeidende klasse uit de Geraardsbergse regio.

Zeden en gebruiken in het particuliere leven (392) 


TIJDSBEELD: Station van Zandbergen

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER

Geraardsbergen vroeger en nu, aan de hand van tijdsgebonden illustratie/foto en daarbij aansluitende duiding. Achtereenvolgens De Vesten; Het sas van Idegem; Karmelietenstraat; Het Pannenhuis; Vredestraat; De Vrijheid te Ophasselt; Sas van Geraardsbergen; Het Vianeplein te Viane; Wijngaardstraat; Station Zandbergen; De Kaai.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


‘Geraardsbergen Monumentenstad’? een balans van twee eeuwen stadstransformatie

Jacques DE RO

In deze bijdrage brengt de auteur een overzicht van het vrij groot aantal gebouwen dat uit het stadsbeeld verdween, te beginnen met de tijd van de Franse overheersing (1794). Dit heeft tot gevolg dat Geraardsbergen bezwaarlijk nog een ‘monumentenstad’ worden genoemd.

Openbare gebouwen. Handels- en bedrijfspanden (725) 


Strategie van het Onafhankelijkheidsfront m.b.t. organisatiestructuren en werking op het terrein (22 juni 1941-3 september 1944)

Marc VAN TRIMPONT

Indien samen- of medewerking met de Duitse bezettende macht tijdens de 2de Wereldoorlog bij wijze van spreken vanaf dag één een feit was, dan kreeg het georganiseerde verzet pas na verloop van enige tijd vaste vorm. De verzetsgroepen weerspiegelden doorgaans ook de politieke strekking van de initiatiefnemers. Een van deze verzetsbewegingen en tevens de grootste was het communistische Onafhankelijkheidsfront [O.F.], in het Frans Front de l’Indépendance [F.I.]. Maar eigenlijk weten we bitter weinig over de doelstelling noch over de strategie m.b.t. organisatiestructuur en werkmethodes op het terrein van deze organisatie. Met deze bijdrage wordt volledige klaarheid gebracht in deze materie.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355)