Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 268

juli - augustus 2016


Cultuurhistorische en natuurwandeling. De Sint-Adriaansabdij en haar pachthoven in Onkerzele

Freddy DE CHOU

De auteur gaat op wandel en brengt historische informatie over bezienswaardigheden in verband met 3 plaatsen in onze streek. De titel zegt duidelijk waar het precies over gaat.

Landbouw. Tuinbouw. Bosbouw. Veeteelt. Jacht. Visserij (63) 


Kroniek van een verloren gegane wereld. Over de volkstypes in het sociale netwerk van de Oudenaardse Poort (1945-1965) Deel 2

Rik VAN DAMME

De auteur noteert zijn jeugdherinneringen en de verhalen van de laatste nog in leven zijnde getuigen van een verdwenen wereld. In het tweede deel passeren enkele merkwaardige volkstypes de revue.

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) 


De dag dat de wedvluchten stopten… Fragmenten uit de geschiedenis van meer dan 150 jaar Geraardsbergse duivenbonden. Deel 1: De negentiende eeuw tot… 1918

Dirck SURDIACOURT

De auteur is erin geslaagd de merkwaardige geschiedenis te reconstrueren van een zo goed als vergane glorie, de duivensport – de sport van de kleine man? – waar zogeheten prijsduiven soms tegen onvoorstelbaar hoge prijs werden verkocht maar dan aan kapitaalkrachtige kampioen-duivenmelkers. Dit gold ook voor de regio Geraardsbergen. Hoe dan ook, uit deze studie en uit het hoge aantal lokale duivenmaatschappijen bljkt hoe belangrijk de duivensport is geweest voor de arbeidende klasse uit de Geraardsbergse regio.

Zeden en gebruiken in het particuliere leven (392) 


De prijs van de Bevrijding. De inkwartiering van Britse militairen op het domein van de voormalige Sint-Adriaansabdij 1944-1945

Jacques DE RO

Op 2 september 1944 verlaten de laatste Duitse militairen het Sint-Adriaanskasteel, dit is het voormalige abtenhuis. Er werd geen noemenswaardige beschadiging vastgesteld. Hetzelfde zal niet kunnen worden gezegd na het vertrek van de Britse legereenheden die er 11 maaanden verbleven. De door hen aangerichte schade was aanzienlijk. De restauratie zal een ware lijdensweg worden…

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355)