Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 270

november - december 2016


Cultuurhistorische en natuurwandeling. Langs de grenzen van Schendelbeke

Freddy DE CHOU

De auteur gaat op wandel en brengt historische informatie over bezienswaardigheden in verband met 3 plaatsen in onze streek. De titel zegt duidelijk waar het precies over gaat.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


De dag dat de wedvluchten stopten… Fragmenten uit de geschiedenis van meer dan 150 jaar Geraardsbergse duivenbonden. Deel 3: De duivenmaatschappijen in de deelgemeenten

Dirck SURDIACOURT

De auteur is erin geslaagd de merkwaardige geschiedenis te reconstrueren van een zo goed als vergane glorie, de duivensport – de sport van de kleine man? – waar zogeheten prijsduiven soms tegen onvoorstelbaar hoge prijs werden verkocht maar dan aan kapitaalkrachtige kampioen-duivenmelkers. Dit gold ook voor de regio Geraardsbergen. Hoe dan ook, uit deze studie en uit het hoge aantal lokale duivenmaatschappijen bljkt hoe belangrijk de duivensport is geweest voor de arbeidende klasse uit de Geraardsbergse regio.

Zeden en gebruiken in het particuliere leven (392) 


Emile Broodcoorens (1893-1970): landbouwerszoon uit Overboelare, havenarbeider, syndicalist, verzetslid en adjunct-burgemeester van Saint-Nazaire (Frankrijk)

Bart MERCKAERT

De Franse havenstad Saint-Nazaire, gelegen op zo’n slordige 750 kilometer ten zuidwesten van Geraardsbergen, heeft een ‘Boulevard Emile Broodcoorens’ genoemd naar een landbouwerszoon uit Overboelare. Maar welk verhaal schuilt hier achter?

Biografie. Prosopografie. (929) 


TIJDSBEELD: De Kaai

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER

Geraardsbergen vroeger en nu, aan de hand van tijdsgebonden illustratie/foto en daarbij aansluitende duiding. Achtereenvolgens De Vesten; Het sas van Idegem; Karmelietenstraat; Het Pannenhuis; Vredestraat; De Vrijheid te Ophasselt; Sas van Geraardsbergen; Het Vianeplein te Viane; Wijngaardstraat; Station Zandbergen; De Kaai.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


Herbergen tijdens de Eerste Wereldoorlog in Overboelare

Jacques DE RO

Op het einde van het ancien régime, in 1786, telde men in Overboelare 7 herbergen voor een bevolking van 880 ingezetenen, d.i. 1 herberg per 125 inwoners. Er komt echter een grondige verandering in deze situatie. Daar zouden de Duitsers voor zorgen die ons land bezetten tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918).

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) 


Een steengoedkruikje uit Bouffioulx-Châtelet gevonden te Geraardsbergen

Luk BEECKMANS

Tijdens een (nood)opgraving die in de jaren 1990 plaats vond achter het gewezen Volkshuis op de Markt te Geraardsbergen kwam een steengoedkruikje te voorschijn. Het dateert uit de late 16de tot eerste helft van de 17de eeuw en is naar alle waarschijnlijkheid vervaardigd in de ateliers van Bouffioulx-Châtelet (Henegouwen).

Archeologie (902)