Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 267

mei - juni 2016


Kroniek van een verloren gegane wereld. Over de volkstypes in het sociale netwerk van de Oudenaardse Poort (1945-1965) Deel 1

Rik VAN DAMME

De auteur noteert zijn jeugdherinneringen en de verhalen van de laatste nog in leven zijnde getuigen van een verdwenen wereld. In het tweede deel passeren enkele merkwaardige volkstypes de revue.

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) 


Gesloopt en ingepakt. De kruiswegstatie en het huis op de hoek van de Dender- met de Vredestraat te Geraardsbergen

Jacques DE RO, Marleen DE CEUKELAIRE

De kruiswegstatie waarvan sprake in de titel van deze bijdrage, de enige van de overgebleven staties, is ingemetseld in de zijgevel van dit pand en dateert van 1628. Daar het hoekhuis bouwvallig geworden was en er zelfs instortingsgevaar dreigde, moest het worden gesloopt. De kruiswegstatie werd evenwel gered.

Architectuur (72) 


Belgische jurisprudentie inzake oorlogsmisdaden (Binnenkrant)

Marc VAN TRIMPONT

Deze studie is het resultaat van teamwork. Het overstijgt het niveau van een opsomming en aaneenschakeling van feitjes en herinneringen uit tweede of derde hand. De materie werd wetenschappelijk benaderd en de teksten zijn stevig onderbouwd. En toch leest het boek als een trein. Het brengt het verhaal van wat de Geraardsbergenaars in de jaren 1914-1918 hebben meegemaakt, zowel diegenen die zich in een gevechtszone bevonden als diegenen van het thuisfront al dan niet in bezet gebied. Door het hele relaas over het leven in het bezette Geraardsbergen heen, loopt één rode draad, namelijk het over het bijna vier jaar durende schrikbewind uitgeoefend door de 2de in bevel van de Kommandantur, luitenant Robert Schwartz. Maar what is in a name? De vraag stellen is ze beantwoorden want men zou bijna gaan geloven dat deze Duitse officier een voorbestemde naam had! De talloze “zwarte” dagen van willekeur en terreur waarvan Geraardsbergenaars het slachtoffer werden, dienen op zijn conto te worden geschreven. Vandaag nog, zowat 100 jaar na de feiten, spreken ze tot de verbeelding. Geen wonder dat ze een inspiratiebron vormen voor beeldspraak, wat tot uiting komt met de woordspeling in de titel van dit boek. Bekeken door een zuiver strategische bril, was Geraardsbergen in 1914-1918, net als tijdens de jongste wereldoorlog, van geen of weinig belang. Niettemin is er een en ander over gepubliceerd. Samengevat zou men kunnen stellen dat de geschiedschrijving over de vier oorlogsjaren zich beperkt tot drie kroniekmatige publicaties. Er is vooreerst het dagboek van Augusta de Clercq die de gebeurtenissen in haar bezette stad heeft meegemaakt. Onmiddellijk na de oorlog, in 1919, verscheen het Oorlogsboek van het Davidsfonds waar ruim 20 bladzijden gewijd zijn aan wat zich afspeelde in Geraardsbergen. En dan is er de uitgave uit 1980, Geraardsbergen tijdens Wereldoorlog 1914-18, door Marcel J. Van Kerckhoven. Geschiedschrijving is nooit af. Dit gegeven kwam ook hier vrij snel aan de oppervlakte. Tal van vragen rezen vanzelf. Zo bijvoorbeeld is het, voor een goed begrip, aangewezen enig inzicht te hebben over de organisatie van het Duits bestuur zowel nationaal als lokaal. En hoe was het gesteld met de beschikbaarheid van levensmiddelen? En meer in het algemeen, hoe was het economisch leven en het socio-cultureel klimaat in onze stad? Of nog, was er in Geraardsbergen sprake van collaboratie met de Duitse bezetter? En wat met de tewerkstelling [verplichte arbeid] in Duitsland? En verder, zijn er sporen overgebleven van de Duitse aanwezigheid in Geraardsbergen? En met betrekking tot de dienstplichtigen, hoe zat het met de jongens die in het buitenland, bijvoorbeeld in Engeland, vertoefden? Hoe brachten ze daar de tijd door? En ontsnapten die dan aan de militaire dienstplicht? En dan, de hamvraag hoe verging het de jongens aan het front, in de vuurlinies? En ten slotte was er de mishandeling van 14 kinderen, een dramatische zaak die na de oorlog geleid heeft tot een proces in Leipzig, wat een determinerende rol heeft gespeeld in de Belgische jurisprudentie inzake oorlogsmisdaden. Al deze vragen en onderwerpen worden in deze studie aangesneden en behandeld.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


TIJDSBEELD: Wijngaardstraat

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER

Geraardsbergen vroeger en nu, aan de hand van tijdsgebonden illustratie/foto en daarbij aansluitende duiding. Achtereenvolgens De Vesten; Het sas van Idegem; Karmelietenstraat; Het Pannenhuis; Vredestraat; De Vrijheid te Ophasselt; Sas van Geraardsbergen; Het Vianeplein te Viane; Wijngaardstraat; Station Zandbergen; De Kaai.

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047) 


Gejaagd door de Stukas. Genesis van het oorlogsdagboek van dr. Arhur Broeckaert

Dirck SURDIACOURT

Het verhaal van een van de werken over de Achttiendaagse Veldtocht. Gepubliceerd ruim een jaar na het uitbreken van de oorlog, was de aandacht voor literair werk op dat moment al sterk afgenomen, wat vermoedelijk ook de geringe belangstelling voor dit boek uitlegt.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


“Een schoon buitengoed te Overboulare.” Bouw- en eigendomshistoriek van het Kasteel Van Cleemputte

Jacques DE RO

Op het einde van de jaren 1870 werd door luciferfabrikant Guilllaume Balthazar Mertens een riante herenwoning opgetrokken langs de Groteweg en uitgevende op de Hogeweg in Overboelare, precies op de plaats waar zich nu de Kasteelstraat en directe omgeving bevindt. In 1891 werd het goed verkocht aan Paul van Cleemputte.

Openbare gebouwen. Handels- en bedrijfspanden (725) 


Emmanuel Rens (1740-1815). Wijnhandelaar, democraat en eigenaar van de Oudenbergkapel

Jean-Louis RENS

Toen ons land eind 1700 bezet werd door Fransen, werden alle goederen van de clerus in beslag genomen om te worden verkocht. Deze bijdrage brengt het hele verhaal van de opeenvolgende verkopen van de kapel in die periode, wat er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat ze bewaard bleef voor het nageslacht.

Biografie. Prosopografie. (929)