Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Weerom is een jaar voorbij

Weerom is een jaar voorbij. Geruisloos heeft de maand december zich aangediend. Door het milde najaar en de zachte temperaturen is waarschijnlijk menigeen verrast dat we opnieuw het lijstje met de bestemmelingen van kerstkaartjes moeten opdissen en een menu voor eindejaar moeten verzinnen. Hoog tijd dus voor een terugblik op ons verenigingsleven!

Het minste dat van 2018 kan worden gezegd is dat het een zeer productief jaar is geweest. Niet minder dan drie publicaties hebben het levenslicht gezien, en niet van de minste.
We hebben sterk ingezet met het indrukwekkend naslagwerk van Christ Van Cauwenberge in het voorjaar, prompt gevolgd door de grondige doch vlot leesbare studie van het socialisme in Geraardsbergen van de hand van Freddy De Chou. De derde publicatie rondde dan het jaar af met het prachtige boek over de geschiedenis van de sigarennijverheid in onze stede van Jacques De Ro en Dirck Surdiacourt.
Onnodig u te vertellen dat zulk een overvloed aan activiteit de werking van onze vereniging op de proef heeft gesteld. Dankzij de onverdroten inzet en de gedetermineerde wil van de redactieraad en de auteurs, is dit alles tot een goed einde gebracht. Dit alles mocht natuurlijk de gewone activiteiten niet in het gedrang brengen.

Het tijdschrift mocht nochtans een vruchtbaar en zeer interessant jaar beleven. De 950ste verjaardag van onze stadskeure heeft onze auteurs een weldoende boost gegeven, zodanig dat deze periode in onze geschiedenis uitvoerig werd belicht. Dit alles laat de vereniging toe te pronken als een pauw met haar diverse publicaties als unieke juwelen.

Maar dit was niet alles. Daarbovenop hadden we het voorrecht onze website volledig te kunnen vernieuwen. Vanaf dit jaar beschikken we over een eigentijdse en performante tool die ons toelaat over de opgeslagen kennis gemakkelijk en snel te beschikken. Een oprechte dank aan Chris Claus, die zich over dit project heeft ontfermd.

Uiteraard mogen we de talrijke medewerkers en sympathisanten niet vergeten die de dagelijkse werking mogelijk maken. Slechts door hun grenzeloze en belangenloze inzet is dit alles mogelijk.

Een laatste dankwoord gaat uit naar u, beste lezer. Inderdaad, uw appreciatie voor de inzet van de medewerkers, vertaald door uw lidmaatschap, is de elementaire hoeksteen die dit alles mogelijk
maakt.
In naam van het bestuur van Gerardimontium wens ik u prettige eindejaarsfeesten en een aangename lectuur van dit exemplaar van ons tijdschrift.

Filip van Trimpont,
voorzitter