Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

COVID- 19 zorgde voor creativiteit

Beste lezers,

Gerardimontium heeft over de jaren heen een mooi ledenbestand opgebouwd. Waarvoor een hartelijk bedankt aan al diegenen die deel uitmaken van onze vereniging. Dit toont onder meer
aan dat de vorige besturen goed werk hebben geleverd. Volgens mij kunnen we nog vooruitgang boeken door onze leden meer te betrekken en door in te zetten op verjonging. Enkel zo kunnen we
het bestaan van Gerardimontium garanderen. Dus, heb je een voorstel, een idee dat een meerwaarde kan betekenen voor Gerardimontium, aarzel niet om mij of een van de bestuursleden te contacteren.

Van 1918 tot 1920 werden we geconfronteerd met een soortgelijke pandemie: de Spaanse griep. Ook toen stak plots overal ter wereld deze ziekte de kop op.
Tot 100 miljoen mensen zouden hierbij het leven gelaten hebben… meer dan in beide wereldoorlogen. Na het lezen van artikels over de Spaanse griep de voorbije weken heb ik me al meermaals de
vraag gesteld over hoe het er toen in onze stad aan toeging. Hoeveel slachtoffers kende de Spaanse griep in Geraardsbergen? Werd hier ooit al een onderzoek naar gedaan? Wie bezit hieromtrent
informatie? Lezers die informatie hebben mogen dit zeker bezorgen via info@gerardimontium.be.

De zomer loopt ver op zijn einde. Het was er eentje dat we niet snel zullen vergeten. Covid-19 hield ons in de ban. Toch zorgden de beperkingen die ons werden opgelegd voor creativiteit. Hiervan is de nieuwe publicatie Notities bij de vergeten brieven van Vincent Diericx uit de Congo, 1911 van de hand van Dirck Surdiacourt een mooi voorbeeld. Verder in de Binnenkrant
wordt dit boek voorgesteld.

Chris Claus zat niet stil. Hij startte met de digitalisering van “De Heemschutter” Een monnikenwerk waar we hem heel dankbaar voor zijn. Wie hierin interesse heeft, kan binnenkort hierover meer info vinden op onze website en facebookpagina. Freddy De Chou is druk bezig met een nieuwe publicatie. Dankzij hun creativiteit hebben we mooie dingen om naar uit te kijken.

Niet alleen Gerardimontium maar ook Erfgoedcel Leie Schelde en Erfgoed Vlaamse Ardennen toonden hun creativiteit. Ze sloegen de handen in elkaar om het erfgoedaanbod te promoten. Ze lanceerden
de nieuwe website www.beleeferfgoed.be. Deze website geeft een overzicht van diverse en unieke musea, verrassende erfgoedwandelingen en -fietstochten, lokale tradities en activiteiten
voor kinderen. Nu vakantie in eigen streek gepromoot wordt, kan deze website je helpen je eigen streek te ontdekken. Prik alvast zondag 17 november in jullie agenda want als COVID-
19 het toelaat dan plannen we ons jaarlijks Geschiedkundig Treffen in Villa Wilson.

Ilse Roggeman,
voorzitter