Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Den Dikken van Giesbaargen krijgt een nieuwe druk

In 2010 verscheen Den Dikken van Giesbaargen, het woordenboek van het Geraardsbergs. Met “Dikken” in het uithangbord van dit woordenboek wordt niet alleen een knipoogje gegeven naar “De dikke Van Dale”, het standaardwoordenboek voor het Nederlandse taalgebied, maar ook naar de jongeren voor wie “dikken” vaak staat voor “maat, makker”.

Op enkele maanden tijd was den Dikken uitverkocht. Sindsdien gaat er geen jaar voorbij met de vraag voor een herdruk. De eerste druk heeft destijds voor talrijke reacties gezorgd waardoor het nieuwe woordenboek kon aangevuld worden met heel wat Giesbaargse woorden die in de eerste editie niet voorkwamen.

Met ‘den Dikken van Giesbaargen’ is door Jan Coppens een belangrijke bijdrage geleverd tot het bewaren van een zeer interessante dialectwoordenschat, nl. die van Geraardsbergen. Het Geraardsbergse dialect is om meer dan één reden belangwekkend: de stad ligt niet alleen op de grens tussen het Vlaamse en Brabantse dialectgebied, maar ook dicht bij de Nederlands-Franse taalgrens. Bovendien ligt de stad aan een rivier: de Dender; en waterwegen zijn altijd doorgeefluiken geweest van taalelementen.

Publicatie: 17 november 2019
Afmetingen incl. omslag : 166 x 231 mm.
Afwerking omslag : genaaid gekartoneerd, karton platten + rug 2 mm. papieren band.

De uitgave en de voorstelling van het boek vallen samen met het Geschiedkundig Treffen van Gerardimontium dat plaats vindt op zondag 17 november 2019 om 10.30 uur in Villa Wilson.
Er kan vooraf ingetekend worden op deze uitgave door overschrijving van 25 euro (voor afhaling) of 35 euro (voor thuisbezorging) op rekening BE49 4431 6807 8171 met vermelding “woordenboek”.