Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Tarzan

Beste lezers,

Ondertussen heeft covid-19 ons lelijk in de greep. Al mijn enthousiasme werd gefnuikt door dit afgrijselijk beestje. Het Geschiedkundig Treffen, het jaarlijkse hoogfeest van Gerardimontium,
en de voordrachten die gepland werden voor dit najaar moeten we noodgedwongen afblazen.
Plannen worden gesmeed om vanaf 2021 langs digitale weg samenkomsten en voordrachten te organiseren. Nu Johan François terug deel uitmaakt van ons bestuur, zien we de mogelijkheid
om dit waar te maken. Hij beschikt hiervoor over de nodige vaardigheden. Graag verwelkom ik, naast Johan, ook ons trouwe lid sinds jaren Philippe Van Crombrugge, in het bestuur. Dat
we het bestuur met twee personen hebben kunnen verrijken in deze coronaperiode toont aan dat Gerardimontium wel degelijk leeft en een toekomst heeft. Ik kijk alvast uit naar een succesvolle
samenwerking met Johan en Philippe.

Graag bedank ik dan ook Carina De Neve voor haar inzet in onze vereniging de voorbije jaren. We konden op haar rekenen bij voordrachten en voor de verdeling van de digitale Nieuwsbrief. Haar professionele bezigheden zorgden er echter voor dat ze ontslag nam als bestuurslid. Desalniettemin liet ze verstaan dat, indien het nodig blijkt, ze ons steeds een helpende hand wil toesteken.

De voorbije maanden ontving de stad Geraardsbergen goed nieuws. Met als gevolg dat op 25 september gedeputeerde Annemie Charlier van de Provincie Oost-Vlaanderen het standbeeld
van bokser en Geraardsbergenaar Cyriel Delannoit, alias Tarzan, officieel overdroeg aan de stad Geraardsbergen.
Cyriel Delannoit versloeg op 23 mei 1948, op het Europees Kampioenschap in de Heizel te Brussel, de ongenaakbaar gewaande Fransman Marcel Cerdan. Hij gaf hem zijn eerste nederlaag in 105 bokskampen. Exact 50 jaar nadat Cyriel Delannoit in 1948 Europees kampioen werd, plaatste de provincie Oost-Vlaanderen een standbeeld, ter waardering van zijn prestatie. Dit standbeeld is van de hand van Jean-Pierre Coopman en stond aan de toenmalige ingang van het provinciaal domein De Gavers, te Onkerzele. Gezien het grote aantal bezoekers aan De Gavers werd de hoofdingang verlegd en was het kunstwerk niet meer zichtbaar, tenzij je er echt naar op zoek ging. Iedereen was het erover eens dat Tarzan, den bokser, een meer prominente plaats verdiende in Geraardsbergen. Daarom besliste het provinciebestuur om het in langdurig bruikleen te geven. Momenteel wordt het kunstwerk gerestaureerd en in het voorjaar van 2021 krijgt deze volksjongen
zijn welverdiende plaats in zijn geliefde stad. Tegen dan zal Stefan Delannoit een stripverhaal over Tarzan, vol met anekdotes, uitbrengen met als titel “Bronzenbeeld”. Een publicatie, naast die
van Gerardimontium natuurlijk, om naar uit te kijken.

Veel leesgenot en hou het veilig voor jezelf, familie en vrienden.

Ilse Roggeman,
voorzitter