Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Een nieuwe voorzitter

Beste lezers,

Begin dit jaar vonden, na het ontslag van voorzitter Filip Van Trimpont, bij Gerardimontium bestuursverkiezingen plaats. Zoals je zal zien op pagina 2 van Gerardimontium werden enkele functiewijzigingen doorgevoerd. Ik heb de eer en het genoegen om sindsdien voorzitter te mogen zijn van een vereniging die openstaat voor iedereen, ongeacht de politieke en/of levensbeschouwelijke strekking, en datgene onderzoekt en koestert wat in het verleden eigen was aan Geraardsbergen en aan de mensen die er leefden of geboren zijn. Het maakt me ontzettend trots Gerardimontium te mogen voorzitten na Jacques Flamant en Marc Van Trimpont. Dé twee grondleggers van onze vereniging.

Graag wil ik mijn voorganger, Filip Van Trimpont, van harte danken voor zijn inzet en enthousiasme van de voorbije jaren om Gerardimontium verder te laten bloeien. Voor het eerst werd nu een vrouw verkozen als voorzitter van Gerardimontium. Zo werd terug een stukje lokale geschiedenis geschreven.

Mijn voorzitterschap start met een nooit eerder geziene crisis, wereldwijd. Covid-19 of corona stak de voorbije weken het hoofd op in Europa. Wat zorgt voor quarantainemaatregelen alom. De ongerustheid bij de bevolking is groot. Er wordt gewikt en gewogen: gaat het om essentiële verplaatsingen of niet, nemen we genoeg fysieke afstand, … Het verenigingsleven kreeg de
voorbije weken dan ook een serieuze kaakslag daar samenkomsten niet meer aan de orde zijn. Gelukkig zorgt de digitale wereld waarin we leven voor enig soelaas. Ook al is er nog heel wat zoekwerk voor onze vereniging om hiermee om te gaan. De eerste digitale videovergadering van het Gerardimontiums werkingsbestuur is bij deze alvast een feit. Een nieuwe stap werd
gezet opdat we ons tijdschrift zouden kunnen blijven bezorgen tijdens deze coronaperiode.

Mijn speciale dank bij het tot stand brengen van dit tijdschrift gaat uit naar de ondervoorzitter van Gerardimontium, Jan Coppens. Tijdens de ongeziene omstandigheden waarin we vandaag moeten leven, heeft hij afscheid moeten nemen van zijn geliefde echtgenote, Lieve Legroux.

Tot slot wens ik mijn diepste appreciatie te schenken aan u, lid van Gerardimontium. Het is dank zij uw bijdrage en interesse dat we het rijke verleden van Geraardsbergen verder kunnen onderzoeken en ontsluiten. In de traditie van de voorbije jaren zal ook het nieuwe bestuur zich volop inzetten om u de komende periode te boeien met publicaties en activiteiten rond de vele kleurrijke aspecten van de Geraardsbergse geschiedenis.

Ilse Roggeman,
voorzitter