Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Tempus fugit. De tijd vliegt. Opnieuw is een jaar verzwolgen door de genadeloze tijd.

Met deze jaarwende grijp ik de gelegenheid natuurlijk aan om U allen een gelukkig en voorspoedig jaar te wensen, met de hoop natuurlijk dat U deel blijft uitmaken van onze vereniging.
Zoals Janus wil ik eerst even achteromkijken naar het voorbije jaar, een periode waarin onze vereniging hoogten en een dramatisch dieptepunt heeft beleefd. Als hoogtepunt verwijs ik naar het geschiedkundig treffen van november 2017 waarbij wij de gelegenheid hadden een verdienstelijk Geraardsbergenaar te kunnen huldigen met het eremerk Graaf Boudewijn en een amusante doch hoogwaardige publicatie over het communisme in Geraardsbergen te kunnen voorstellen.
Het dieptepunt was dan weer de slag die de vereniging te verwerken kreeg door het verlies van haar stichter en bezielend erevoorzitter, Marc van Trimpont. Hoe kunnen we hem echter beter eren dan door onze inspanningen nog op te voeren en aldus aan te tonen dat zijn telg ook na hem alle uitdagingen aankan en met succes kan verwerken. Het nieuwe werkjaar 2018 zit afgeladen vol projecten die hun plaats moeten krijgen in een geladen agenda.
Zo is het U allen waarschijnlijk al bekend dat normaliter tijdens het geschiedkundig treffen van november 2018 een boek over de sigarenindustrie in Geraardsbergen zal worden voorgesteld. Gelet op het belang van deze nijverheid voor onze stad lijkt het ons evident om deze publicatie te laten vergezeld gaan van een iets meer feestelijke versie van het geschiedkundig treffen. Maar daar blijft het niet bij! In het voorjaar van 2018 verzorgen wij nog een andere publicatie in de voortreffelijke “ Vancauwenbergereeks”. Christ Van Cauwenberge is er opnieuw in geslaagd oude archieven van onder het letterlijk en spreekwoordelijk stof te halen en op een interessante manier aan de lezer voor te stellen. De verdienste van de auteur kan moeilijk worden overschat, gelet op de omvang van het werk en de schat aan informatie die dankzij een scrupuleus gehandhaafde wetenschappelijke methodologie op accurate en betrouwbare wijze wordt aangereikt aan de lezer en onderzoeker.
Daarnaast zal u natuurlijk ook nog kunnen genieten van de talrijke artikelen die U zal kunnen lezen in het tijdschrift.

Het meest hartverwarmend is nochtans om alom te worden aangesproken door onze leden en lezers, aangestoken door de geestdrift van onze auteurs. Met oprecht genoegen neem ik de felicitaties aan en maak ze langs deze weg aan hen over, samen met mijn eigen blijken van bewondering en respect. Het mooiste moment van waardering viel me onlangs te beurt toen ik aan een rijk gevulde dis, vier heren van stand mocht ontmoeten. Gezeten zo de archonten op de areopaag, overschouwden ze hun auteurswerk. Als blijk van waardering voor de inspanningen van onze auteurs, allen louter vrijwilligers, wensen zij onze vereniging een bijzondere gunst te bewijzen. In de loop van 2018 zal U hier nog meer over horen…

Natuurlijk zal 2018 op geschiedkundig vlak ook in het teken staan van de 950ste verjaardag van de stadskeure. Hoewel nog geen concrete plannen hieromtrent zijn uitgewerkt, is het niet uitgesloten dat ook onze vereniging haar medewerking verleent aan het in de bloemetjes zetten van de transalpijnse moeder aller stadsvrijheden.
Zoals U zal hebben gemerkt wordt Gerardimontium geanimeerd door een grote dosis nijvere en enthousiaste energie, die garant staat voor een vruchtbaar werkjaar 2018.

Tot slot, geen vereniging zonder leden! Dit alles is niet mogelijk zonder leden en sponsors. Daarom gaat mijn laatste dankwoord naar U.

Filip van Trimpont,
voorzitter