Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Tijdschriftenp. 2 van 23

 

David LARMUSEAU, Koenraad DEWOLF, Ontstaansgeschiedenis van Hunnegem en Geraardsbergen herschreven

Bart CHERETTE, Cateline CLEMENT, Wouter DE MAEYER, Van holle weg tot Brusselpoort. De Abdijstraat archeologisch onderzocht

Jacques DE RO, Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN, Dit dorp, ik weet nog hoe het was… ‘De groote plaats Santbergen’

Dirck SURDIACOURT, Johan FRANCOIS, Het drama van het verkeerde moment en de verkeerde plaats

Freddy DE CHOU, Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente. Deel 1: algemeen historisch overzicht


Dirck SURDIACOURT, Vooruit! O Vlaamsche zonen…

Jacques DE RO, Rik VAN DAMME, Geraardsbergse hoofden. Uit het schetsboekje van bankier Auguste T’Sas (1835-1922)

Anne DE WAELE, Het stadsarchief van Geraardsbergen. Van stofferige zolder tot volwaardig informatiecentrum?

Jacques DE RO, Nadine PADUART, Getekend Verleden. Het oude stadhuis

Eric COSYNS, Op zoek naar Geraardsbergse wijmeniers


Jacques DE RO, De groete fonteyne of merchborre, beter bekend als de Marbol. Het verhaal achter de gotische fontein op de Markt van Geraardsbergen. Deel 3 en slot: Een sterk symbool voor Geraardsbergen

Armand MATTHIJS, De trage buurtwegen van Geraardsbergen Historiek, behoud en herstel

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER, TIJDSBEELD Kerk van Overboelare

pater Michael POWELL C.J., De jozefieten van geraardsbergen vieren 200-jarig bestaan

Christ VAN CAUWENBERGE, De Sint-Jorisgilde te Geraardsbergen onder invloed van de vrijmetselaarsloge La Discrète Impériale te Aalst (1764-1786) Deel 4 en slot : Geschiedenis van La Discrète Impériale


Chris CLAUS, Historische en geografische situering van De Pijntoren

Niels JANSSENS, Olivier VAN REMOORTER, De Pijntoren opgegraven Het archeologische onderzoek aan de Pijntoren

Marleen DE CEUKELAIRE, Natuursteen in de Pijntoren

Jacques DE RO, De groete fonteyne of merchborre, beter bekend als de Marbol. Het verhaal achter de gotische fontein op de Markt van Geraardsbergen. Deel 2: Een nieuwe Marbol!

Christ VAN CAUWENBERGE, De Sint-Jorisgilde te Geraardsbergen onder invloed van de vrijmetselaarsloge La Discrète Impériale te Aalst (1764-1786) Deel 3 : Geschiedenis van La Discrète Impériale

Jacques DE RO, Nadine PADUART, Getekend Verleden. Het gasgesticht


Jacques DE RO, De groete fonteyne of merchborre, beter bekend als de Marbol. Het verhaal achter de gotische fontein op de Markt van Geraardsbergen Deel 1: De Marbol trotseert de eeuwen

Marc VAN TRIMPONT, Prof. dr. baron Herman Vanden Berghe (1933-2017) Grensverleggend wetenschapper met internationale reputatie. Stimulerende vriend van ‘Gerardimontium’

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER, Tijdsbeeld. De Nieuwstraat

Christ VAN CAUWENBERGE, De Sint-Jorisgilde te Geraardsbergen onder invloed van de vrijmetselaarsloge La Discrète Impériale te Aalst (1764-1786) Deel 2 : Geschiedenis van La Discrète Impériale


Jacques DE RO, De Zwartfabriek. Bijdrage tot de geschiedenis van de Fabrique de Produits Chimiques de Grammont te Overboelare 1885-1953 (deel 2)

Jacques DE RO, Nadine PADUART, Getekend Verleden. Het seinhuis op perron 4/5

Jan DE LIL, Historiek van KSA Geraardsbergen (Deel 3: 1990-heden)

Christ VAN CAUWENBERGE, De Sint-Jorisgilde te Geraardsbergen onder invloed van de vrijmetselaarsloge La Discrete Imperiale te Aalst (1764-1786)

Freddy DE CHOU, Idegem. Het groene dorp. Cultuurhistorische en natuurwandeling


p. 2 van 23