Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Tijdschriftenp. 2 van 23

 

Gerardimontium 280

Chris CLAUS, Het ontstaan van Geraardsbergen. Deel 1 : de verwerving van Rijks-Vlaanderen

Jean-Louis RENS, Het leven van een Geraardsbergse kapitein van de Franse Huzaren 1776-1813

Hugo DE HENAU, Jacques DE RO, Wim MERTENS, De ontdekking van een geborduurde strook uit 1690-1710 in de pastorij van Idegem

Jacques DE RO, Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN, Dit dorp, ik weet nog hoe het was… ‘Op Hasselt. – Plaats’

Freddy DE CHOU, Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970. Deel 3: de burgerlijke democratie 1869-1894


Gerardimontium 279

Jan COPPENS, Ego Balduinus Flandriae & Hainonie Comes… De ontstaansgeschiedenis van de stad en de keures

Dirck SURDIACOURT, Het mysterie van de Duitse toren ontrafeld?

Jacques DE RO, Nadine PADUART, Getekend Verleden. De voetgangersbrug of passerelle

Freddy DE CHOU, Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente. Deel 2: de burgerlijke democratie (1830-1867)


Gerardimontium 278

David LARMUSEAU, Koenraad DEWOLF, Ontstaansgeschiedenis van Hunnegem en Geraardsbergen herschreven

Bart CHERETTE, Cateline CLEMENT, Wouter DE MAEYER, Van holle weg tot Brusselpoort. De Abdijstraat archeologisch onderzocht

Jacques DE RO, Jan COPPENS, Philippe HAEGEMAN, Dit dorp, ik weet nog hoe het was… ‘De groote plaats Santbergen’

Dirck SURDIACOURT, Johan FRANCOIS, Het drama van het verkeerde moment en de verkeerde plaats

Freddy DE CHOU, Gemeenteraadsverkiezingen in Overboelare 1830-1970. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente. Deel 1: algemeen historisch overzicht


Dirck SURDIACOURT, Vooruit! O Vlaamsche zonen…

Jacques DE RO, Rik VAN DAMME, Geraardsbergse hoofden. Uit het schetsboekje van bankier Auguste T’Sas (1835-1922)

Anne DE WAELE, Het stadsarchief van Geraardsbergen. Van stofferige zolder tot volwaardig informatiecentrum?

Jacques DE RO, Nadine PADUART, Getekend Verleden. Het oude stadhuis

Eric COSYNS, Op zoek naar Geraardsbergse wijmeniers


Gerardimontium 276

Jacques DE RO, De groete fonteyne of merchborre, beter bekend als de Marbol. Het verhaal achter de gotische fontein op de Markt van Geraardsbergen. Deel 3 en slot: Een sterk symbool voor Geraardsbergen

Armand MATTHIJS, De trage buurtwegen van Geraardsbergen Historiek, behoud en herstel

Jacques DE RO, Steven DE SCHUITENEER, TIJDSBEELD Kerk van Overboelare

pater Michael POWELL C.J., De jozefieten van geraardsbergen vieren 200-jarig bestaan

Christ VAN CAUWENBERGE, De Sint-Jorisgilde te Geraardsbergen onder invloed van de vrijmetselaarsloge La Discrète Impériale te Aalst (1764-1786) Deel 4 en slot : Geschiedenis van La Discrète Impériale


Gerardimontium 275

Chris CLAUS, Historische en geografische situering van De Pijntoren

Niels JANSSENS, Olivier VAN REMOORTER, De Pijntoren opgegraven Het archeologische onderzoek aan de Pijntoren

Marleen DE CEUKELAIRE, Natuursteen in de Pijntoren

Jacques DE RO, De groete fonteyne of merchborre, beter bekend als de Marbol. Het verhaal achter de gotische fontein op de Markt van Geraardsbergen. Deel 2: Een nieuwe Marbol!

Christ VAN CAUWENBERGE, De Sint-Jorisgilde te Geraardsbergen onder invloed van de vrijmetselaarsloge La Discrète Impériale te Aalst (1764-1786) Deel 3 : Geschiedenis van La Discrète Impériale

Jacques DE RO, Nadine PADUART, Getekend Verleden. Het gasgesticht


p. 2 van 23