Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 310

juli - augustus 2023


Het Brevier van Geraardsbergen

Louis DE COCK

Met de volledige digitalisering en een tentoonstelling in Geraardsbergen krijgt dit topstuk uit de Sint-Adriaansabdij eindelijk de aandacht die het verdient. Wat maakt dit werk zo bijzonder? Waarom is het zo lang onder de radar gebleven? We lichten een tipje van de sluier.

2. GODSDIENST, THEOLOGIE, Liturgie (264) 


De wollewevers, drapeniers en lakensniders van Gheroudsberghe (deel 3)

Jan COPPENS

In de vorige delen zagen we een historische schets van de lakennijverheid in Geraardsbergen. Hieruit blijkt dat de pas gestichte stad door het weven van laken een enorme economische bloei heeft meegemaakt waarbij het Geraardsbergse laken ver in Europa werd uitgevoerd. De honderdjarige oorlog, met de volksoproeren in Vlaanderen, gevolgd door de onpolitieke houding van de inhalige Bourgondische hertogen zorgden ervoor dat niet alleen de lakenhandel in Geraardsbergen, maar ook in Vlaanderen geleidelijk verdween. In dit laatste deel belichten we de organisatie van de gilde van de drapiers en de nering van de wolwevers. Vooral het reglement van de weversnering is bijzonder interessant om van naderbij te bekijken.

Industrieën en ambachten (algemeen) (66/68), Kunstnijverheid. Design (745) 


Een schattingsverslag van het Boelarebos (Raspaillebos) uit 1745

Louis DE COCK

Bij het overlijden van Mathieu-Jean Courcol, die zijn naam aan het Karkoolbos gaf, werd een schattingsver.slag opgemaakt van het Boelarebos, het deel van het Raspaillebos dat hij bezat. Dit document geeft een idee van de manier waarop de waarde van verschillende ‘houwen’ of ‘tailles’ bepaald werd. In een eerste deel gaan we in op de geschatte percelen en op de schatters zelf.

Cartografie . Landmeetkunde (528) 


de gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in Moerbeke 1830 – 1977. (Deel 4: De periode van het algemeen enkelvoudig mannen-en vrouwenstemrecht 1921-1946 )

Freddy DE CHOU

We zetten onze artikelenreeks over de politieke geschiedenis van Moerbeke verder. Met het verhaal van de opeenvolgende verkiezingen tijdens het interbellum zijn we beland bij de periode van het algemeen enkel.voudig stemrecht voor mannen en vrouwen. De strijd tussen conservatief katholieken en katholiek-liberalen woedt voort, maar wordt nu gekruid door nieuwe spelers: socialisten, communisten en christendemocraten.

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354) 


Nieuwe straatnamen: Putsemein (centrum)

Louis DE COCK

Nieuwe verkavelingen vereisen nieuwe plaatsnamen. De definitieve beslissing hierover valt op een gemeenteraad, na een voorstel van het college van burgemeester en schepenen, op basis van een advies van de erfgoedcommissie.

 


De familie DE RIJST in het uiterste zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen (deel 4)

Pierre DE RIJST

Meer dan 40 jaar geleden begon ik aan de stambomen van mijn ouders: De Rijst en Cools. Hoewel ik toen dacht dat ik daar een paar jaar mee bezig zou zijn, moet ik erkennen dat een stamboom opmaken nooit voltooid is. Soms krijg je een goeie tip van een vriend (ook zoeker) en je bent weer vertrokken voor enkele mooie aanvullingen. Hier het vervolg van het relaas van deze familie tot 1900.

Biografie. Prosopografie. (929)