Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 305

september - oktober 2022


Het landboek van Moerbeke (1676): een schat aan gegevens

Louis DE COCK

In opdracht van de heer van Moerbeke, Jan Erard Ignace van Steenhuize, en de schepenen van Moerbeke stelde landmeter Peter Meysman uit Lebbeke in 1676 een landboek samen. Hiervoor mat hij alle percelen op, 628 in totaal, en tekende hij 15 kleurrijke detailkaarten van de verschillende secties of ‘belopen’, elk ongeveer 40 hectare groot. Daarnaast zocht hij van elk perceel de eigenaar en de pachter of huurder op. Bijkomende informatie over het gebruik van elk perceel, de oppervlakte, eventueel de plaatsnaam maakt van dit landboek een rijke bron voor de geschiedenis van Moerbeke en omgeving op het einde van 17e eeuw.

Cartografie . Landmeetkunde (528) 


Ghiselbrecht de Mets (°ca. 1390 – † 1438) boekschrijver en librariër in Geraardsbergen Deel 5 & slot

Dominique VANWIJNSBERGHE, Erik VERROKEN

Dit is de vijfde en laatste bijdrage over de Geraardsbergse librariër Ghiselbrecht de Mets. In vorige aflevering schreven we dat je bij De Mets behalve boeken kopen, er ook kon laten maken: lees laten schrijven, binden en verluchten. Voor de verluchting deed De Mets beroep op miniaturisten die in een verwante stijl schilder.den en die kunsthistorici de Meesters van Guillebert de Mets noemen. De meest toonaangevende van hen hebben we recent geïdentificeerd als de Gentenaar Johannes Ramont. In vorige aflevering bespraken wij het werk van zijn voorloper, de Meester van het Getijdenboek van Jan zonder Vrees, evenals het vroege werk en de getijdenboeken van Ramont. In deze aflevering komt zijn latere oeuvre aan bod en ook het werk van zijn collega, de Meester met de Zilveren Hemelen, een creatieve en speelse verluchter. Wij sluiten af met de ver. melding van hun navolgers: van Ramont de Meester van de Gentse Privileges en de Meester van het Brevier van Geraardsbergen, en van zijn collega de Meester van Margareta van Schorisse, een produktieve navolger.

Bibliografieën (013), Biografie. Prosopografie. (929) 


De gebroeders Van Raemdonck, oud-leerlingen van het Sint-Jozefsinstituut in Geraardsbergen

Dirck SURDIACOURT

Als in augustus 1914 de oorlog uitbreekt, melden de broers Frans en Edward Van Raemdonck uit Temse zich aan als oorlogsvrijwilliger. Ze zijn namelijk te jong om voor de dienstplicht te worden opgeroepen: Edward is dan 18, Frans 17. De oorlog was een kwestie van enkele weken, hooguit enkele maanden, dacht men. Ze zou. den worden ingezet voor het bewaken van de grens.

Bibliografieën (013), Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


Het politiek en administratief personeel in Geraardsbergen tijdens het Hollands Bestuur 1815-1830 Deel 2: Het politiek personeel in de deelgemeenten van Geraardsbergen 1818-1830

Freddy DE CHOU

Na het overzicht in de vorige bijdrage van het politiek personeel in de stad gaan we nu verder met de sa.menstelling van de gemeenteraden van de plattelandsgemeenten. Wie zijn in de periode 1818-1830 de ge.meentebestuurders in de deelgemeenten van het bestuurlijk kanton Geraardsbergen?

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354), Politieke partijen en bewegingen (329)