Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 308

maart - april 2023


De wollewevers, drapeniers en lakensniders van Gheroudsberghe.

Jan COPPENS

In de elfde eeuw beleeft de Vlaamse lakenindustrie haar opgang. Daardoor groeit het graafschap Vlaanderen uit tot een rijk gebied. Technologische vooruitgang en de internationale handel, waarvan Vlaanderen het centrum is, draagt hieraan bij en zorgt voor welvaart. Halverwege de dertiende eeuw zijn Ieper, Wervik, Brugge en Gent de bekendste Vlaamse lakencentra. Vanaf de 12de eeuw kan ook Geraardsbergen een graantje meepikken van de lakennijverheid. Bronnen in het eigen stadsarchief voor deze periode zijn zeer schaars, maar gelukkig zijn er tot ver in het buitenland nog documenten die getuigen van de Geraardsbergse lakennijverheid.

Industrieën en ambachten (algemeen) (66/68), Kunstnijverheid. Design (745) 


Van taalgrenszone naar taalgrens (1806-1963) of hoe Viane plots 153 ha groter werd.

Louis DE COCK

In het eerste deel zagen we hoe zich vanaf de 19e eeuw een taalgrens tussen Nederlands- en Franssprekend België aftekende. Het was echter pas met het in 1948 opgerichte Centrum Harmel dat een definitieve vastlegging van de taalgrens in het vooruitzicht gesteld werd. Het verslag van de Vlaamse germanist Jan Verroken en de Waalse romanist Jean Van Crombrugge vormde hiervoor het basisdocument.

Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 


De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in Moerbeke 1830-1977. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente (Deel 2: De burgerlijke democratie 1848-1894).

Freddy DE CHOU

Na de samenvatting van de sociaaleconomische situatie van de gemeente, en het verhaal van de gemeenteraadsverkiezingen 1830–1845, vervolgen we de artikelenreeks over de politieke geschiedenis van Moerbeke tijdens rest van de periode van het cijnskiesrecht 1848-1894. Onmiddellijk na de onafhankelijkheid, en ondanks de unionistische tijdsgeest, stellen we al een zekere wedijver vast tussen enkele politieke families. Vanaf 1848 komt de strijd tussen katholieken en katholiek- liberalen/liberalen meer en meer tot uiting.

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354) 


De familie DE RIJST in het uiterste zuidoosten van de provincie Oost-Vlaanderen. (Deel 2)

Pierre DE RIJST

Meer dan 40 jaar geleden begon ik aan de stambomen van mijn ouders: De Rijst en Cools. Hoewel ik toen dacht dat ik daar een paar jaar mee bezig zou zijn, moet ik erkennen dat een stamboom opmaken nooit voltooid is. Soms krijg je een goeie tip van een vriend (ook zoeker) en je bent weer vertrokken voor enkele mooie aanvullingen. Hier het vervolg van het relaas van deze familie tot 1900.

Biografie. Prosopografie. (929)