Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 243

mei - juni 2012


’t Giesbaargs onder de loepe. Wat is ne varrewee?

Jan COPPENS

Het woord varrewee is zo goed als verdwenen in het Giesbaargs en staat voor bullenpees, een tuchtigingsmiddel.

Dialect (800/87) 


De ‘Liberale Kring’ in de steigers. Geschiedenis en kunsthistorische verkenning van het voormalige bankhuis Spitaels op de Markt te Geraardsbergen. Deel 2: Architect Louis Roelandt (1786-1864) bouwt voor François Spitaels en herenhuis in zuivere empirestijl

Rik VAN DAMME

In deel 2 wordt naast een eerste kennismaking met de empirestijl, vooral aandacht geschonken aan de persoon van architect Louis Roelandt. In deel 3 verkent de auteur de bijzondere kunsthistorie van het voormalige bankhuis waarbij zowel de bouw- als de stijlelementen aan bod komen. Voor Deel 1, zie volgnummer 207 bij auteur Jacques De Ro.

Architectuur (72) 


Herdenking oprichting van de ‘Union Allumettière’ 1912-2012. Deel 2: Maurice Van Buggenhout als ‘incontourable’directeur op vlak van productie en personeel

Danny ROBBEN

In deze uitgebreide bijdrage wordt de geschiedenis geschetst van een middelgrote multinational die decennia lang welvaart heeft gebracht bij een niet onbelangrijk deel van de bevolking uit de regio Geraardsbergen. De auteur doet zijn verhaal aan de hand van de carrière van twee hoofdspelers die het bedrijf hebben gemaakt tot een succesvolle onderneming en aan de hand van de loopbaan van twee personeelsleden die, completely devoted to the company, als symbool staan voor het geheel van de arbeiders die er werkzaam waren. Het is een verhaal waar al wie enigszins vertrouwd is met de bedrijfscultuur van deze firma zich zal herkennen. Naast de productie van lucifers, fabriceerde en verkocht de firma ook vezelplaten, gekend onder de merknaam “Unalit”.

Ontplofbare stoffen (662) 


Biografisch repertorium van de dienstverleners van Geraardsbergen: de notarissen (1796-2010)

Freddy DE CHOU

In volgende bijdragen, een biografisch overzicht van de verschillende ‘dienstverleners’ in de periode 1800-2000, als daar zijn medische zorgverleners, burgemeesters en schepenen, gemeentesecretarissen, pastoors en onderpastoors, notarissen, e.d.

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354) 


“Den Bleek” te Geraardsbergen. Historiek van een beschermd landschap

Jacques DE RO

“Den Bleek” staat vandaag weer in de actualiteit en dit sinds de pers op 17 april 2012 het bericht de wereld in­ stuurt dat op het terrein de werken aan de stadsparking weldra van start zullen gaan. Vandaag kijken we van op de Guilleminlaan neer op een spontaan opgeschoten secundair bos dat ons het gezicht op de bovenstad ontneemt. Nochtans was dit net de hoofdbekommernis van de wetgever om dit gebied te vrijwaren van enige ge­zichtsbelemmering (bijv. met bebouwing) door het beschermingsbesluit van 28 augustus 1942.

Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37) 


Geraardsbergen ten tijde van Lodewijk XI en zijn rivaal Karel de Stoute. Deel 2: Lodewijk XI versus Karel de Stoute

Ivo MARIEN

Wie iets of wat vertrouwd is met de geschiedenis van Geraardsbergen, weet dat Lodewijk XI er minstens drie keer op bezoek kwam, eerst als dauphin en vervolgens als koning van Frankrijk. Ook de hertogen van Bourgondië deden Geraardsbergen aan. Maar wie zijn deze vorsten en wat hebben ze betekend voor de stad Geraardsbergen? In deze tweedelige bijdrage gaat de auteur dieper in op de achtergrond van deze personages en schetst hij een vrij gedetailleerd beeld van hun verhouding tot de stad.

Middeleeuwse geschiedenis (94.033)