Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 275

september - oktober 2017

Gerardimontium 275

Historische en geografische situering van De Pijntoren

Chris CLAUS

Bij de herinrichting van het stuwsluiscomplex in de stad, kwamen in de zomer van 2017 restanten van de middeleeuwse stadsomwalling te voorschijn. De archeologen legden de funderingen van de Pijntoren en van delen van de stadsmuur bloot. De bovengrondse delen van de toren waren reeds op het einde van de 17de eeuw gesloopt. Na het uitvoeren van het archeologisch onderzoek werden ook de funderingsresten verwijderd om plaats te ruimen voor afvoerkokers in het nieuw te bouwen stuwcomplex.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355) 


De Pijntoren opgegraven Het archeologische onderzoek aan de Pijntoren

Niels JANSSENS, Olivier VAN REMOORTER

In het kader van de heraanleg van de stuwsluis te Geraardsbergen heeft BAAC Vlaanderen een archeologisch onderzoek uitgevoerd op de twee stuweilanden in de Dender. Vooral de opgravingen op het oostelijke eiland bleken zeer interessant. Op dit eiland zijn op historische kaarten reeds twee structuren te zien, namelijk een watermolen en een versterkingstoren. Van beide gebouwen bleken er overblijfselen in de grond te zitten. In dit artikel wordt gefocust op de restanten van de Pijntoren.

Archeologie (902) 


Natuursteen in de Pijntoren

Marleen DE CEUKELAIRE

Bij de constructie van de Pijntoren is hoofdzakelijk veldsteen gebruikt, daarnaast werd ook nummulieten-kalksteen opgemerkt.

Architectuur (72) 


De groete fonteyne of merchborre, beter bekend als de Marbol. Het verhaal achter de gotische fontein op de Markt van Geraardsbergen. Deel 2: Een nieuwe Marbol!

Jacques DE RO

De Marbol, de gotische fontein op de Markt van Geraardsbergen, wordt al vermeld als ‘merch borre’ in de oudst bewaarde stadsrekening van 1392-1393. Eeuwenlang trotseert zij periodes van oorlog en vernieling, maar in de 19de eeuw is zij duidelijk aan restauratie toe. Vanuit het stadsbestuur is er een vraag naar bescherming en herstel. Een eerste poging tot restauratie in 1902-1903 met de Leuvense bouwmeester P. Langerock, mislukt. Tijdens de Eerste Wereldoorlog waagt men zich aan een nieuwe poging…

Openbare gebouwen. Handels- en bedrijfspanden (725) 


De Sint-Jorisgilde te Geraardsbergen onder invloed van de vrijmetselaarsloge La Discrète Impériale te Aalst (1764-1786) Deel 3 : Geschiedenis van La Discrète Impériale

Christ VAN CAUWENBERGE

Eén van de meest frappante belevenissen in de zittingen van de loge is telkens weer het rituaal van de inwijding van profaan tot leerling. Opmerkelijk zijn de talrijke maçonnieke contacten met loges in het buitenland, ontstaan door toedoen van de broeders handelaars, contacten die zich in een mum van tijd uitstrekken over heel Frankrijk en het Middellandse Zeegebied.

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) 


Getekend Verleden. Het gasgesticht

Jacques DE RO, Nadine PADUART