Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 241

januari - februari 2012


Verborgen monument? De voormalige toneelzaal van de Sint-Petrusgilde in de Denderstraat te Geraardsbergen

Jacques DE RO

De Geraardsbergse toneelvereniging “Rederijkerskamer van Sint-Petrus (de Taboristen)” die in 1476 werd opgericht, bezat in de 18de eeuw een gildehuis inclusief toneelzaal. Dit pand, gelegen in de Denderstraat en wordt in de volksmond “Het Groen Kruiske” genoemd.

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) 


Van landgoed tot vakantiepatronaat. Geschiedenis van het ‘kasteel’ van de familie Vander Linden te Goeferdinge. Naschrift

Jacques DE RO

Het ‘kasteel’ van de familie Vander Linden in Goeferdinge is een uiting van de wooncultuur van de 19de-eeuwse bourgeoisie. Na de Tweede Wereldoorlog komt het domein in handen van een vzw die het bestemt voor speelpleinwerking van het Vakantiepatronaat Sint-Bartel dat vooral in de jaren 1950-1960 een bloeiperiode kende.

 


’t Giesbaargs onder de loepe. Smoeëlast: varkensmilt of pancreas?

Jan COPPENS

In deze bijdrage verneemt de lezer waarom het woordje smoeëlast niet de alvleesklier maar wel de milt van een varken is.

Dialect (800/87) 


Herdenking oprichting van de ‘Union Allumettière’ 1912-2012. Deel 1: Carlos Roland, de ‘master’ achter een afgestemde chemicage bij de fabrieken van de ‘Union Allumettière’

Danny ROBBEN

In deze uitgebreide bijdrage wordt de geschiedenis geschetst van een middelgrote multinational die decennia lang welvaart heeft gebracht bij een niet onbelangrijk deel van de bevolking uit de regio Geraardsbergen. De auteur doet zijn verhaal aan de hand van de carrière van twee hoofdspelers die het bedrijf hebben gemaakt tot een succesvolle onderneming en aan de hand van de loopbaan van twee personeelsleden die, completely devoted to the company, als symbool staan voor het geheel van de arbeiders die er werkzaam waren. Het is een verhaal waar al wie enigszins vertrouwd is met de bedrijfscultuur van deze firma zich zal herkennen. Naast de productie van lucifers, fabriceerde en verkocht de firma ook vezelplaten, gekend onder de merknaam “Unalit”.

Ontplofbare stoffen (662) 


Biografisch repertorium van de dienstverleners van Goeferdinge (1800-2000)

Freddy DE CHOU

In volgende bijdragen, een biografisch overzicht van de verschillende ‘dienstverleners’ in de periode 1800-2000, als daar zijn medische zorgverleners, burgemeesters en schepenen, gemeentesecretarissen, pastoors en onderpastoors, notarissen, e.d.

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354)