Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Erevoorzitters

Jacques FLAMANT (†) (1996-1999)
Marc VAN TRIMPONT (†) (2012-2017)
Filip VAN TRIMPONT (2020-)

Werkingsraad

Voorzitter

Ilse ROGGEMAN
Guilleminlaan 103
9500 Geraardsbergen
Tel. 0476 70 13 92
voorzitter@gerardimontium.be

Secretaris

Johan FRANÇOIS
Guilleminlaan 213
9500 Geraardsbergen
Tel. 0468 23 16 38
secretaris@gerardimontium.be

Penningmeester

Joeri MINNE
Marktweg 50
9500 Goeferdinge
Tel. 0499 59 02 48
penningmeester@gerardimontium.be

Contactgegevens aanspreekpunten werkgroepen

Redactie

Jan COPPENS
Karmelietenstraat 53
9500 Geraardsbergen
Tel. 0475 84 21 97
redactie@gerardimontium.be

Ledenadministratie

Els BLATON
Marktweg 50
9500 Goeferdinge
Tel. 0479 72 85 20
ledenadministratie@gerardimontium.be

Evenementen

Siska RÉDELÉ
Guilleminlaan 213
9500 Geraardsbergen
Tel. 0468 24 52 90
evenementen@gerardimontium.be

ICT

Joeri MINNE a.i.
Marktweg 50
9500 Goeferdinge
Tel. 0499 59 02 48
ict@gerardimontium.be

Publicaties – Promo

Johan FRANÇOIS a.i.
Guilleminlaan 213
9500 Geraardsbergen
Tel. 0468 23 16 38
publicaties-promo@gerardimontium.be

Leden van de werkgroepen

Redactie

Jan COPPENS
Freddy DE CHOU
Louis DE COCK
Johan FRANÇOIS
Joeri MINNE
Ilse ROGGEMAN

Ledenadministratie

Els BLATON
Johan FRANÇOIS
Joeri MINNE

Evenementen

Marc BASSIER
Siska RÉDELÉ
Dariëlle ROLLIER
Ilse ROGGEMAN

ICT

Johan FRANÇOIS
Joeri MINNE a.i.

Publicaties-promo

Ilse ROGGEMAN
Johan FRANÇOIS a.i.