Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Waarom lid worden?

Gerardimontium, de Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis, heeft als doel de historische kennis van onze regio te bevorderen en te ontsluiten naar het grote publiek.

Als lid wordt u deel van een genootschap van gelijkgezinden, allen geïnteresseerd in een of meerdere deelaspecten van de geschiedenis van de Oudenbergstad en haar deelgemeenten.

Enkel door de trouwe steun van haar leden kan Gerardimontium de lat hoog leggen, zowel naar kwaliteit als kwantiteit van haar publicaties.

Voordelen voor leden

  • Elk lid ontvangt gratis het tweemaandelijks tijdschrift Gerardimontium. Minimum 40 bladzijden A4, of minstens 240 pagina’s leesplezier met talrijke archief foto’s in kleur en zwart-wit.
    U ontvangt 6 maal per jaar uw tijdschrift thuis.
  • Gevarieerd aanbod van gepubliceerde monografieën in boekvorm.
  • U wordt regelmatig op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen in de stad via een selectie van krantenknipsels.
  • Ons tijdschrift biedt elk lid die wil publiceren een forum aan van, statistisch gezien, zowat 2.000 tot 2.500 lezers. Publicaties dienen wel te voldoen aan de eisen gesteld door de redactieraad.
  • Jaarlijkse ontmoetingsdag in een “Geschiedkundig Treffen” met de uitreiking van het “Eremerk Graaf Boudewijn”, de door Gerardimontium ingestelde onderscheiding; gratis toegankelijk en een ideale gelegenheid tot contact met gelijkgezinden.

Hoe wordt men lid?

Men wordt of is lid van Gerardimontium door betaling van een jaarlijkse bijdrage op de bankrekening van Gerardimontium:
rekeningnummer: BE91 7340 6080 6376 – KREDBEBB
met de melding: NIEUW LID + Naam en postadres

België Andere EU-landen Overige landen
Gewoon lid 23€ 33€ 38€
Steunend lid 33€ 43€ 48€
Beschermend lid 43€ 53€ 58€
Donateur vanaf 63€ 73€ 78€

 

De namen van donateurs, beschermleden evenals van steunende leden worden gepubliceerd tenzij anonimiteit wordt gewenst.