Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Van taalgrenszone naar taalgrens (1806-1963) of hoe Viane plots 153 ha groter werd.


Auteur:

Louis DE COCK

Verschenen in:

Gerardimontium 308 (maart - april 2023)

Citaat:

Louis DE COCK, Van taalgrenszone naar taalgrens (1806-1963) of hoe Viane plots 153 ha groter werd., in: Gerardimontium 308, Geraardsbergen, 2023.

Rubriek:

Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 

Korte inhoud:

In het eerste deel zagen we hoe zich vanaf de 19e eeuw een taalgrens tussen Nederlands- en Franssprekend België aftekende. Het was echter pas met het in 1948 opgerichte Centrum Harmel dat een definitieve vastlegging van de taalgrens in het vooruitzicht gesteld werd. Het verslag van de Vlaamse germanist Jan Verroken en de Waalse romanist Jean Van Crombrugge vormde hiervoor het basisdocument.