Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Gerardimontium 292

juli - augustus 2020


De Oude Steenweg (n’aa Stieëwig)

Erik REYGAERTS

Op de flanken van de Oudenberg ligt de Oude Steenweg, verbonden tussen de Abdijstraat en de Edingseweg, langs beide zijden bebouwd met rijwoningen en een stijgingsgraad van gemiddeld 10%. Deze buurt is zeer bekend in wielermiddens omdat het soms deel uitmaakt van de beklimming van de Muur. De Ronde van Frankrijk kwam er dikwijls voorbij en dat zorgde voor een massa volk: rijen dik en uren voor de karavaan wachtend, tot in de dakgoot of op een paal. Tot de jaren 1960 waren het bovenaan kasseien, na de vernieuwingswerken kwam er een laag asfalt om het verkeer te vergemakkelijken vooral bij regen, sneeuw en ijzel.

Openbaar en maatschappelijk leven. Feesten. Volksfiguren (394) Doek van Pierre Van Huffel onterecht toegeschreven aan de Franse schilder Philippe de Champaigne

Daisy SCHIETTEKATTE

‘Wie is’ de enige echte meester van het schilderij dat tot voor kort in een Antwerpse schoolkapel boven het altaar hing? Dat was de vraag. Decennialang werd het werk toegewezen aan de kunstschilder Philippe de Champaigne (1602-1674), maar hij bleek door de ontdekking van een krantenknipseltje uit 1833 het niet te zijn.
Het gevonden documentje was de aanleiding van een zoektocht naar een bevestiging dat het werk van een andere meester moest zijn. Een kunstenaar die door tijd en stof werd uitgegomd, in herinneringen en verhalen, de in Geraardsbergen geboren kunstschilder en industrieel Pierre Van Huffel (1769-1844).

Schilderkunst. Miniatuurkunst (75) 


Het hof van de Sint-Adriaansabdij in Schendelbeke – Een bijdrage tot de geschiedenis van een landbouwdorp – Deel 1: De vorming en uitbating van het domein

Freddy DE CHOU

In 1096 wordt de Sint-Pietersabdij, na meer dan 350 jaar verblijf in Dikkelvenne, overgeheveld naar de pas gestichte stad Geraardsbergen (1067-1070)1. De Benedictijnerabdij, die na het verwerven van de relieken van de H. Adriaan op het einde van de 12de eeuw de Sint-Adriaansabdij wordt genoemd, groeit uit tot één van de grootste bedevaartsplaatsen van Vlaanderen. Naast haar specifieke monastieke functie als religieus centrum van de streek, vervult de abdij door het bezit van talrijke landbouwdomeinen, molens, heerlijkheden, renten en tienden, ook een belangrijke economische rol in Geraardsbergen en omstreken2. In Schendelbeke verwerft de abdij talrijke landbouwgronden, renten en tienden3. We schenken in deze bijdrage vooral aandacht aan het grondbezit, voornamelijk aan wat zal worden gebundeld tot ‘het hof te Schendelbeke’.

Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37), Middeleeuwse geschiedenis (94.033) 


‘Het verhaal van mijn ervaringen als KRO bij de Infanterie tijdens de Koude Oorlog (1 augustus 1962 – 26 oktober 1963)’ Deel 3: Mijn opdracht als Pelotonscommandant bij het 1° Grenadiers in Soest ( Westfalen) (1 maart 1963-26 oktober 1963)

Rik VAN DAMME

Ik was blij om de zware opleiding in Aarlen te kunnen afsluiten maar dat ging toch gepaard met enige weemoed, omdat ik afscheid moest nemen van een groep KRO’s die echte vrienden geworden waren en de kans was klein dat we mekaar nog zouden terugzien. De overschakeling van Aarlen naar het 1° Grenadiers in Soest vergde weer een hele aanpassing. In dit deel beschrijf ik de ontvangst in het regiment en mijn ervaringen als pelotonscommandant in de 2° Compagnie onder het bevel van Kapitein Hulsmans. Het werd een hele opgave omdat mijn soldaten moesten opgeleid worden tot stormfuseliers maar ook al moesten deelnemen aan de Navo-oefeningen. Het werd een zware maar boeiende periode waarvan ik hier het eerste deel vertel.

Defensie. Krijgsgeschiedenis. Wereldoorlogen (355)