Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Het hof van de Sint-Adriaansabdij in Schendelbeke – Een bijdrage tot de geschiedenis van een landbouwdorp – Deel 1: De vorming en uitbating van het domein


Auteur:

Freddy DE CHOU

Verschenen in:

Gerardimontium 292 (juli - augustus 2020)

Citaat:

Freddy DE CHOU, Het hof van de Sint-Adriaansabdij in Schendelbeke – Een bijdrage tot de geschiedenis van een landbouwdorp – Deel 1: De vorming en uitbating van het domein, in: Gerardimontium 292, Geraardsbergen, 2020.

Rubriek:

Historische geografie. Landschapsgeschiedenis (911.37), Middeleeuwse geschiedenis (94.033) 

Korte inhoud:

In 1096 wordt de Sint-Pietersabdij, na meer dan 350 jaar verblijf in Dikkelvenne, overgeheveld naar de pas gestichte stad Geraardsbergen (1067-1070)1. De Benedictijnerabdij, die na het verwerven van de relieken van de H. Adriaan op het einde van de 12de eeuw de Sint-Adriaansabdij wordt genoemd, groeit uit tot één van de grootste bedevaartsplaatsen van Vlaanderen. Naast haar specifieke monastieke functie als religieus centrum van de streek, vervult de abdij door het bezit van talrijke landbouwdomeinen, molens, heerlijkheden, renten en tienden, ook een belangrijke economische rol in Geraardsbergen en omstreken2. In Schendelbeke verwerft de abdij talrijke landbouwgronden, renten en tienden3. We schenken in deze bijdrage vooral aandacht aan het grondbezit, voornamelijk aan wat zal worden gebundeld tot ‘het hof te Schendelbeke’.