Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 227

september - oktober 2009


De onverwachte ontmoeting van de jonge Arthur Broeckaert met Edgar Tinel

Dirck SURDIACOURT

Dat dokter Broeckaert (1896-1977) een zwak had voor muziek, is in Geraardsbergen algemeen geweten. Overigens had hij een uitgesproken sympathie en een mateloos respect voor Edgar Tinel (1854-1912) als musicus en als katholiek flamingant.

Hedendaagse geschiedenis (94.035/036) 


Jean François Ghislain Huleu, aartspriester en enfant terrible van het aartsbisdom (18de en 19de eeuw)

Yvan VAN DER HAEGEN

Hoewel de in Geraardsbergen geboren Jean François Ghislain Huleu (1746-1815) als belangrijk historische figuur minder bekendheid genoot in zijn geboortestad, werd hij in het 18de-19de-eeuwse Mechelen geacht als een bijzonder man en vooraanstaand geleerde.

Biografie. Prosopografie. (929) 


Biografisch repertorium van de dienstverleners van Ophasselt (1800-2000)

Freddy DE CHOU

In volgende bijdragen, een biografisch overzicht van de verschillende ‘dienstverleners’ in de periode 1800-2000, als daar zijn medische zorgverleners, burgemeesters en schepenen, gemeentesecretarissen, pastoors en onderpastoors, notarissen, e.d.

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354) 


‘Het zicht op de bovenstad is waarlijk schoon, prachtig’. Geraardsbergs landschap bezongen (1851, 1901)

Marc VAN TRIMPONT

Landschappen. Dorpsgezichten. Stadsgezichten (7.047)