Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 212

maart - april 2007


Constant van Crombrugghe (1789-1865). Kanunnik en deken van het Kapittel van Sint-Baafs te Gent. Lid van het Nationaal Congres. Stichter van vier kloostercongregaties. Grondvester van het vrij onderwijs

Gaston IMBO

Constant van Crombrugghe geniet in Geraardsbergen ruime bekendheid als stichter van de congregatie der paters jozefieten en van de congregatie Maria en Jozef, maar ook als schenker van de kapel van de Oudenberg. Over zijn verdiensten op andere vlakken is men meestal onwetend, terwijl hij vooral de man was die, in 1830, de basis heeft gelegd voor de bevoorrechte positie van het vrij katholiek onderwijs in dit land.

Christelijke, religieuze orden (271) 


Taxus baccata

Herman FRANCOIS

De auteur vestigt de aandacht op de enkele exemplaren van de taxus baccata of venijnboom die nog steeds aanwezig zijn in het domein van het Oudenbergkasteel en hij maakt de lezer duidelijk wat dit te betekenen heeft. Onder meer omdat deze bomen al zeer oud zijn en desondanks nog vele jaren tegoed hebben, mag hun aanwezigheid uniek worden genoemd.

Ruimtelijke ordening. Landschap. Tuinarchitectuur (71) 


‘Groot Geraardsbergen’ 1943, of de stille eenmaking van de genaaste gebieden

Dirck SURDIACOURT

De eerste fusie van gemeenten (1971) is geen nieuw gegeven. Reeds in de Tweede Wereldoorlog is er onder impuls van de Geraardsbergse VNV-burgemeester Alfons Van Liefferinge een princiepsakkoord gesloten in het schepencollege over de samenvoeging van de gemeenten Onkerzele, Overboelare, Nederboelare en Goeferdinge met de stad Geraardsbergen en zodoende een Groot-Geraardsbergen op te richten.

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354) 


Wijnbezen, weerlichten en wuiten

Jan COPPENS

Etymologische achtergronden van deze woorden.

Dialect (800/87) 


Zowat 150 jaar geleden las men in… de Gazette van Geerardsbergen. Afl. 61

Marc VAN TRIMPONT

Fragmenten uit de Geraardsbergse lokale pers anno 1846-1847, hoofdzakelijk uit De Volksverdediger, daarnaast ook uit de Gazette van Geerardsbergen en De Denderbode. Van 1997 t.e.m. 2006 verschenen 59 afleveringen in ons tijdschrift, dit is, op het nummer 203 na, één aflevering in elk nummer.

Hedendaagse geschiedenis (94.035/036) 


Clara van Trimpont (1899-1953) alias Zuster Marie-Claire van Jezus, koorzuster in de Kortrijkse Karmel. Het leven van een ongeschoeide karmelietes in de preconciliaire tijd

Marc VAN TRIMPONT

Het levensverhaal van de Geraardsbergse Clara van Trimpont die meer dan dertig jaar doorbracht in het karmelietessenklooster van Kortrijk. Deze bijdrage is tevens een kennismaking die de lezer helemaal onderdompelt in de toenmalige preconciliaire levenswijze van deze kloosterzusters. Een kennismaking die des te authentieker is daar de gegevens werden aangereikt door een medezuster-karmelietes. Het is dus een waarheidsgetrouwe weergave van een dagelijks streven dat gericht is op de verwezenlijking van een monastiek ideaal.

Christelijke, religieuze orden (271) 


In ’t Giesbaargs

Luc VAN SCHOORS

Rubriek in het Geraardsbergs dialect. Verscheen van 1997 t.e.m. 2001 in elk nummer; nadien in elk paar nummer. Waarom deze rubriek, voorloper van een heus woordenboek, ligt voor de hand. Dialecten zijn in verval geraakt om uiteenlopende redenen. Bedoeling is niet het gebruik van het Giesbaargs te propageren maar wel om het van verdwijning te behoeden. Een merkwaardig fragment uit deze bijdragen is de “Internationale” in het Giesbaargs. “w”-woordjes; scheldwoorden; beroep en gereedschap; fauna en flora; spijs en drank.

Dialect (800/87)