Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Clara van Trimpont (1899-1953) alias Zuster Marie-Claire van Jezus, koorzuster in de Kortrijkse Karmel. Het leven van een ongeschoeide karmelietes in de preconciliaire tijd


Download de PDF versie van dit artikel
Auteur:

Marc VAN TRIMPONT

Verschenen in:

Gerardimontium 212 (maart - april 2007)

Citaat:

Marc VAN TRIMPONT, Clara van Trimpont (1899-1953) alias Zuster Marie-Claire van Jezus, koorzuster in de Kortrijkse Karmel. Het leven van een ongeschoeide karmelietes in de preconciliaire tijd, in: Gerardimontium 212, Geraardsbergen, 2007.

Rubriek:

Christelijke, religieuze orden (271) 

Korte inhoud:

Het levensverhaal van de Geraardsbergse Clara van Trimpont die meer dan dertig jaar doorbracht in het karmelietessenklooster van Kortrijk. Deze bijdrage is tevens een kennismaking die de lezer helemaal onderdompelt in de toenmalige preconciliaire levenswijze van deze kloosterzusters. Een kennismaking die des te authentieker is daar de gegevens werden aangereikt door een medezuster-karmelietes. Het is dus een waarheidsgetrouwe weergave van een dagelijks streven dat gericht is op de verwezenlijking van een monastiek ideaal.