Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

Gerardimontium 206

maart - april 2006


Waarom werd aröje appelsien?

Jan COPPENS

De titel spreekt voor zich. Het antwoord vindt de lezer in deze bijdrage.

Dialect (800/87) 


Medische zorgverleners in Geraardsbergen in de negentiende eeuw, dl. 3

Freddy DE CHOU

Deze uitgebreide studie vangt aan met een situering van de geneeskunde in vorige eeuwen en uiteraard voornamelijk wat Geraardsbergen betreft, gevolgd door de evoluties in de medische wereld en de wetgeving ter zake in de negentiende eeuw; hierbij komen aan bod de doctors en licentiaten in de geneeskunde, de chirurgijnen, de apothekers, drogisten en vroedvrouwen. De volgende delen zijn uitsluitend aan de negentiende eeuw gewijd; in het tweede deel geeft de auteur een overzicht van de universitair geschoolde beoefenaars van de genees-, heel- en verloskunde; het derde deel handelt over de lagergeschoolde medici, namelijk de heelmeesters, gezondheidsofficieren, heelmeesters ‘ten platte lande’, vroedmeesters en tandmeesters. Ook het burgerlijk hospitaal en de medische zorgverleners in dienst van deze instelling komen aan bod. In het vierde deel ten slotte wordt aandacht geschonken aan de vroedvrouwen, apothekers en drogisten.

Geneeskunde. Hygiëne. Farmacie (61) 


Zowat 150 jaar geleden las men…(Afl. 55) (Fragmenten uit de lokale pers anno 1847)

Marc VAN TRIMPONT

Fragmenten uit de Geraardsbergse lokale pers anno 1846-1847, hoofdzakelijk uit De Volksverdediger, daarnaast ook uit de Gazette van Geerardsbergen en De Denderbode. Van 1997 t.e.m. 2006 verschenen 59 afleveringen in ons tijdschrift, dit is, op het nummer 203 na, één aflevering in elk nummer.

Hedendaagse geschiedenis (94.035/036) 


‘Ne krapoesj es wat anders as nen bros’

Jan COPPENS

In deze bijdrage brengt de auteur de verklaring voor de woorden krapoesj en bros.

Dialect (800/87) 


In ’t Giesbaargs

Luc VAN SCHOORS

Rubriek in het Geraardsbergs dialect. Verscheen van 1997 t.e.m. 2001 in elk nummer; nadien in elk paar nummer. Waarom deze rubriek, voorloper van een heus woordenboek, ligt voor de hand. Dialecten zijn in verval geraakt om uiteenlopende redenen. Bedoeling is niet het gebruik van het Giesbaargs te propageren maar wel om het van verdwijning te behoeden. Een merkwaardig fragment uit deze bijdragen is de “Internationale” in het Giesbaargs. “w”-woordjes; scheldwoorden; beroep en gereedschap; fauna en flora; spijs en drank.

Dialect (800/87) 


Digno Garcia, een Paraguayaanse harpspeler in Geraardsbergen, dl. 1

Jacques DE RO

Uitgebreid en rijk geïllustreerd verslag van de schitterende muzikale carrière die deze wereldvermaarde Paraguayaan wist op te bouwen, met onder meer het legendarische Trio Los Paraguayos, of nog Los Indios, Digno Garcia y su Trio Los Paraguayos. Deze artiest van wereldformaat werd via zijn huwelijk in 1962 een ingezetene van Geraardsbergen. Omstreeks diezelfde periode voerde hij zijn begeleidingsgroep Digno Garcia y sus carios tot een hoogtepunt. De lezer zal er ook achtergrondinformatie vinden over of in verband met wereldsuccessen zoals Guantanamera, La Felicidad, Costa Brava, Costa del Sol, La Luna de Ascunción, Cascada, e.a. Digno Garcia is geboren op 22 september 1919 in een dorpje gelegen op een twaalftal kilometer van Asunciόn, de hoofdstad van Paraguay en hij overleed in Geraardsbergen op 4 februari 1984. Vanzelfsprekend bevat deze studie een uitvoerige biografie van de kunstenaar.

Biografie. Prosopografie. (929), Muziek (78)