Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Medische zorgverleners in Geraardsbergen in de negentiende eeuw, dl. 3


Download de PDF versie van dit artikel
Auteur:

Freddy DE CHOU

Verschenen in:

Gerardimontium 206 (maart - april 2006)

Citaat:

Freddy DE CHOU, Medische zorgverleners in Geraardsbergen in de negentiende eeuw, dl. 3, in: Gerardimontium 206, Geraardsbergen, 2006.

Rubriek:

Geneeskunde. Hygiëne. Farmacie (61) 

Korte inhoud:

Deze uitgebreide studie vangt aan met een situering van de geneeskunde in vorige eeuwen en uiteraard voornamelijk wat Geraardsbergen betreft, gevolgd door de evoluties in de medische wereld en de wetgeving ter zake in de negentiende eeuw; hierbij komen aan bod de doctors en licentiaten in de geneeskunde, de chirurgijnen, de apothekers, drogisten en vroedvrouwen. De volgende delen zijn uitsluitend aan de negentiende eeuw gewijd; in het tweede deel geeft de auteur een overzicht van de universitair geschoolde beoefenaars van de genees-, heel- en verloskunde; het derde deel handelt over de lagergeschoolde medici, namelijk de heelmeesters, gezondheidsofficieren, heelmeesters ‘ten platte lande’, vroedmeesters en tandmeesters. Ook het burgerlijk hospitaal en de medische zorgverleners in dienst van deze instelling komen aan bod. In het vierde deel ten slotte wordt aandacht geschonken aan de vroedvrouwen, apothekers en drogisten.