Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

PDF

De Heemschutter 152

maart - april 1997


Auguste de Portemont, een Geraardsbergs prominent uit de 19e eeuw. Politicus, magistraat, historicus. Deel 2

Gaston IMBO

Auguste Pierre Jean de Portemont is geboren in Geraardsbergen op 21 januari 1814 en er overleden op 23 oktober 1886. Bewoonde de historische patriciërswoning Het Huis der Lombarden . August de Portemont was advocaat en plaatsvervangend vrederechter te Geraardsbergen (1839-1870). In 1870 werd hij vrederechter benoemd voor het kanton Geraardsbergen en bleef dit ambt uitoefenen tot 1879. Hij was ook redacteur van de Gazette van Geraardsbergen, een weekblad van katholieke strekking. Gemeenteraadslid (1848-1857). Luitenant bij de Burgerwacht (1851). Volksvertegenwoordiger (1852-1861). Hij was een gezaghebbend geschiedschrijver en publiceerde, als vrijetijdshistoricus of amateur-historicus, in 1870 de geschiedenis van Geraardsbergen; zijn boek Recherches historiques sur la ville de Grammont en Flandre gaat ook vandaag nog door als een van de voornaamste geschiedkundige publicaties over de stad Geraardsbergen[21]. Te vermelden ook dat hij medeoprichter/vennoot was van de Cercle Catholique La Concorde (1870). Hij huwde in Brussel in april 1859 met Anne Marie Josephe Annez de Taboada wier voorvader in 1714 is geadeld.

Biografie. Prosopografie. (929) 


Over familienamen met “de” en “van”

Marc VAN TRIMPONT

De vraag of in het Nederlandse taalgebied familienamen met een aanloop of een voorvoegsel “van” of “de” al dan niet met een kleine letter worden geschreven, vormt voor menigeen in Vlaanderen een onderwerp van interesse, meestal om uiteenlopende redenen overigens. In deze bijdrage wordt aangetoond, dat, conform zowel het Nederlandse taaleigen als de jurisprudentie en de vakliteratuur terzake, de voorvoegsels “van” en “de” steeds met een kleine letter dienen te worden geschreven indien de familienaam (ook achternaam genoemd) wordt voorgegaan door de voornaam. M.a.w. grammaticaal correct is: Marcella van Pimperzele maar Van Pimperzele Marcella. Bovendien wordt het ten overvloede duidelijk dat, in het Nederlandse taalgebied, deze kleine letter “v” of “d” in een familienaam niets maar dan hoegenaamd niets adellijks te betekenen heeft.

Onomatiek (Naamkunde) (801.313) 


Eugeen Frans de Block, 1812-1893. Kunstschilder en aspirant edelman. Deel 1

Gaston IMBO

Eugeen Frans de Block is geboren in Geraardsbergen op 14 mei 1812 en er overleden op 23 januari 1893. Eugeen de Block wordt gerekend tot een van de bekendste en talentrijkste Geraardsbergse kunstschilders. Neoclassicistisch gevormd in Gent bij Geraardsbergenaar Pieter van Huffel voornoemd, werd hij romantisch-bohémien in Antwerpen via een opleiding bij Ferd. De Braekeleer (1792-1883) en via zijn contacten met Henri Leys (1815-1869), Gustaaf Wappers, e.a., om uiteindelijk te evolueren naar een meer realistische schilderwijze. De Block was een veelzijdig kunstschilder van portretten, godsdienstige taferelen, genrestukken (onder invloed van De Braekeleer vader en zoon en van Madou), tevens een uitstekend etser en tekenaar. De Block wordt onder meer ook getypeerd als schilder van het huiselijk geluk. De Block was van eerder bescheiden afkomst, sociaal geëngageerd. Maar met het gevoel zich waar te hebben gemaakt, eigende hij zich meteen het recht toe aanspraak te mogen maken op een verheffing in de adelstand. Deze wens is nooit in vervulling gegaan. Wel werd hij door de Franse koning ridder in het Légion d’Honneur gemaakt wat hem bovendien een lofdicht opleverde vanwege Benoît Jouret.

Schilderkunst. Miniatuurkunst (75) 


Zowat 150 jaar geleden las men…(Afl. 2)

Marc VAN TRIMPONT

Fragmenten uit de Geraardsbergse lokale pers anno 1846-1847, hoofdzakelijk uit De Volksverdediger, daarnaast ook uit de Gazette van Geerardsbergen en De Denderbode. Van 1997 t.e.m. 2006 verschenen 59 afleveringen in ons tijdschrift, dit is, op het nummer 203 na, één aflevering in elk nummer.

Hedendaagse geschiedenis (94.035/036) 


In ’t Giesbaargs

Luc VAN SCHOORS

Rubriek in het Geraardsbergs dialect. Verscheen van 1997 t.e.m. 2001 in elk nummer; nadien in elk paar nummer. Waarom deze rubriek, voorloper van een heus woordenboek, ligt voor de hand. Dialecten zijn in verval geraakt om uiteenlopende redenen. Bedoeling is niet het gebruik van het Giesbaargs te propageren maar wel om het van verdwijning te behoeden. Een merkwaardig fragment uit deze bijdragen is de “Internationale” in het Giesbaargs. “w”-woordjes; scheldwoorden; beroep en gereedschap; fauna en flora; spijs en drank.

Dialect (800/87)