Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Over familienamen met “de” en “van”


Download de PDF versie van dit artikel
Auteur:

Marc VAN TRIMPONT

Verschenen in:

De Heemschutter 152 (maart - april 1997)

Citaat:

Marc VAN TRIMPONT, Over familienamen met “de” en “van”, in: De Heemschutter 152, Geraardsbergen, 1997.

Rubriek:

Onomatiek (Naamkunde) (801.313) 

Korte inhoud:

De vraag of in het Nederlandse taalgebied familienamen met een aanloop of een voorvoegsel “van” of “de” al dan niet met een kleine letter worden geschreven, vormt voor menigeen in Vlaanderen een onderwerp van interesse, meestal om uiteenlopende redenen overigens. In deze bijdrage wordt aangetoond, dat, conform zowel het Nederlandse taaleigen als de jurisprudentie en de vakliteratuur terzake, de voorvoegsels “van” en “de” steeds met een kleine letter dienen te worden geschreven indien de familienaam (ook achternaam genoemd) wordt voorgegaan door de voornaam. M.a.w. grammaticaal correct is: Marcella van Pimperzele maar Van Pimperzele Marcella. Bovendien wordt het ten overvloede duidelijk dat, in het Nederlandse taalgebied, deze kleine letter “v” of “d” in een familienaam niets maar dan hoegenaamd niets adellijks te betekenen heeft.