Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in Moerbeke 1830-1977. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente (deel 1) .


Auteur:

Freddy DE CHOU

Verschenen in:

Gerardimontium 307 (januari - februari 2023)

Citaat:

Freddy DE CHOU, De gemeenteraadsverkiezingen en hun impact op het leven in Moerbeke 1830-1977. Een bijdrage tot de politieke geschiedenis van de gemeente (deel 1) ., in: Gerardimontium 307, Geraardsbergen, 2023.

Rubriek:

Lokaal, regionaal en centraal bestuur (352-354) 

Korte inhoud:

In een zestal publicaties zullen we enkele aspecten van de politieke geschiedenis van Moerbeke behan.delen. Als schakel gebruiken we de gemeenteraadsverkiezingen. We geven telkens de uitslagen van de verkiezingen, de samenstelling van de gemeenteraad en van het college van burgemeester en schepenen. Indien mogelijk vermelden we de thema’s die aan bod komen bij de verkiezingen en de voornaamste strui.kelblokken bij de vorming van het bestuur-. In deze eerste bijdrage schetsen we summier de sociaaleconomische situatie van de gemeente. Daarna brengen we het verhaal van de eerste verkiezingen na de Belgische revolutie.