Gerardimontium vulgo GheertsbergheGerardimontium
Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis

Het Schoonste Spektakel

100 jaar filmvertoon in Geraardsbergen

Van: Dirck SURDIACOURT, Jacques DE RO
Jaar: 2006

In Het Schoonste Spektakel voeren de auteurs ons doorheen de wonderbare wereld van de bewegende beelden, de movies zoals de Amerikanen het gevat zeggen. Het is een reis die ruim een eeuw in beslag neemt, te beginnen bij het embryonale ontstaan van de beeldencultuur op het einde van de negentiende eeuw en eindigend op de dag van vandaag met de geïndustrialiseerde filmwereld zonder grenzen noch beperkingen, een fenomeen waar we stilaan aan gewend zijn geraakt. Vervolgens nemen de auteurs in detail het filmvertoon in Geraardsbergen onder de loep en maken ze het de lezer mogelijk het verloop van de gebeurtenissen, door al die jaren heen, op de voet te volgen zelfs met naam en toenaam, inclusief ook de gonzende activiteit en de waardevolle realisaties van de lokale filmclubs.

Niet langer verkrijgbaar.